Webinar : kick-off Terug-naar-werktraject: re-integratie van mensen op de arbeidsmarkt na langdurige ziekte

Datum
Van 24 januari 2022 (14:00) Tot 24 januari 2022 (16:00)
Locatie
Online, ,
Inschrijving
Via mail op


Context in België: voortdurende stijging van het aantal langdurig zieken

Het aantal langdurig zieken neemt in België jaar na jaar toe. Dat is niet alleen pijnlijk voor wie lang out is, maar het houdt ook een structureel zware kost voor onze sociale zekerheid in.

Bij het Terug-naar-werkplan dat in oktober 2021 is goedgekeurd door de federale regering gaan we uit van een totaalaanpak. Wie lang ziek is - of geweest is - heeft het ontzettend moeilijk om weer aan een job te geraken. Nochtans willen ze vaak niet liever. Daardoor gaan mensen zich vaak nog slechter, of nog zieker voelen.

Wij willen daar verandering in brengen: door er actief voor te zorgen dat die mensen wel - veel makkelijker en veel sneller - weer de stap kunnen zetten naar werk. We kijken in de eerste plaats naar wat iemand nog wél kan, en werken het plan samen met alle betrokken stakeholders uit.

Kick-off voor de uitrol van het Terug-naar-werktraject

Tijdens een workshop gaan de bevoegde regioministers van Werk in debat met de verschillende stakeholders:

  • de federale overheid, met in het bijzonder het RIZIV
  • de ziekenfondsen,
  • de regionale administratie en dienstverleners,
  • de werkgevers,
  • de artsen
  • de werknemers.

Het is belangrijk dat werknemers op alle steun van de bevoegde dienstverleners kunnen rekenen. Samen luisteren we naar elkaars bevindingen en engagementen.

Schrijf u nu in voor het webinar

U kunt zich nu inschrijven voor dit webinar door op de volgende link te klikken: https://tnw.livecommunication.be/

Meer informatie

Contacten

Laatst aangepast op 14 oktober 2022