Continuïteit van de zorg door audiciens: verstrekkingen en terugbetaling in de context van de COVID-19-crisis

We willen de zorgkwaliteit en zorgcontinuïteit ook tijdens de COVID-19-crisis garanderen, uiteraard met respect voor de regels voor fysieke afstand. Daarom passen we bepaalde regels van de verzekering voor geneeskundige verzorging aan voor de terugbetaling van verstrekkingen die audiciens afleveren (art. 31 van de nomenclatuur).

Die uitzonderlijke maatregelen zijn van toepassing vanaf 1 maart en gedurende de hele COVID-19-crisis.

Deze maatregelen passen de voorwaarden voor terugbetaling aan in verband met de leeftijd van de patiënt, de geldigheidsduur van medische voorschriften, de periode voor het verkrijgen van de toestemming van de adviserend arts en de periode voor het verlenen van de diensten van de audiciens.

Vragen?

 

 
 

Laatst aangepast op 01 april 2022