Werkgevers

Informatie voor de werkgevers


Arbeidsongeschiktheid en moederschap - in te vullen formulieren

Kan een van uw werknemers niet werken door ziekte, een ongeval, een zwangerschap of de geboorte of adoptie van een kind?
Als werkgever moet u zijn/haar ziekenfonds sociale gegevens bezorgen via elektronische of papieren formulieren:

  • elektronisch via de Aangifte Sociale Risico's (ASR) van de sector uitkeringen: ZIMA 001, ZIMA 002, ZIMA 003, ZIMA 005 en ZIMA 006
  • papieren formulieren: inlichtingenblad, getuigschrift van arbeidshervatting of werkloosheid.

U kunt deze taak overlaten aan een erkend sociaal secretariaat of een dienstverlener.

Hervatten van werk tijdens of na een arbeidsongeschiktheid

 Verschillende maatregen zijn voorzien voor de werknemer om het werk te hervatten:

  • Tijdens zijn arbeidsongeschiktheid werk doen dat aan zijn gezondheid is aangepast

Een werknemer in loondienst of een arbeidsongeschikte werkloze wil tijdens zijn periode van arbeidsongeschiktheid werk doen dat aan zijn gezondheid is aangepast. In dit geval moet hij een toestemming hebben van de adviserend arts van zijn ziekenfonds.

  •  Socio-professionele re-integratie

Socioprofessionele rehabilitatie of heroriëntering: dit zijn programma’s die arbeidsongeschikte personen de mogelijkheid bieden om competenties te verwerven of te actualiseren met het oog op hun terugkeer naar de arbeidsmarkt.

De werknemer kan kiezen uit verschillende regelingen:

Tijdens de opleiding of de stage is de erkenning van uw arbeidsongeschiktheid gewaarborgd.

Meer informatie

 

Laatst aangepast op 23 maart 2023