Uitoefening van uw beroep van arts

Op deze pagina vindt u info over administratieve en reglementaire aspecten van uw beroep. U verneemt onder meer welke stappen u moet zetten om uw beroep te kunnen uitoefenen (erkenning, RIZIV-nummer). U vindt hier ook praktische info om getuigschriften voor verstrekte hulp te bestellen of om uw contactgegevens en financiële gegevens mee te delen / te wijzigen.


Administratieve info

Info over administratieve aspecten van uw beroep.

Reglementaire info in verband met uw patiënten

Info over de reglementaire bepalingen die u moet respecteren in het kader van de relatie met uw patiënten.

Artsen zullen verplicht worden om elektronisch te factureren voor ambulante verstrekkingen. Deze verplichting zal ingaan na een overgangsperiode van 2 jaar zodat artsen die nog niet over een softwarepakket beschikken dat toelaat om elektronisch te factureren zich in orde kunnen stellen. De precieze datum van inwerkingtreding ligt nog niet vast.

U vindt een lijst van de erkende softwarepakketten voor artsen op de website van het Nationaal Intermutualistisch College (NIC).

Er zijn 3 uitzonderingen op de verplicht e-facturatie voor artsen, namelijk:

  • als de verstrekking buiten de dokterspraktijk plaatsvindt;
  • in geval van overmacht die elektronische facturatie onmogelijk maakt;
  • als de arts op 1 januari 2023 de leeftijd van 67 jaar heeft bereikt.

Medische verkiezingen

Om de 4 jaar kunt u stemmen voor uw vertegenwoordigers in de verschillende organen voor geneeskundige verzorging van het RIZIV (Verzekeringscomité, Algemene raad, Nationale commissie artsen-ziekenfondsen, enz.).

In 2023 vinden er medische verkiezingen plaats.

Raadpleeg de resultaten van de medische verkiezingen:

Contacten

 

Laatst aangepast op 22 februari 2023