Medische verkiezingen 2023

De medische verkiezingen bepalen welke beroepsorganisaties van artsen vertegenwoordigd zijn in een aantal van onze organen. Ze vinden om de 5 jaar plaats. Ze zijn geheim en gebeuren volgens het kiessysteem van de evenredige vertegenwoordiging. De stemprocedure verloopt volledig elektronisch.

 

Erkende organisaties

Op 18 april 2023 nam de Leidend ambtenaar van de Dienst geneeskundige verzorging de beslissing over de aanvraag tot erkenning van de representativiteit van verschillende organisaties.

Er zijn voor deze verkiezingen 3 erkende organisaties:

  • BVAS–ABSyM
  • KARTEL (ASGB–GBO–MoDeS)
  • Alliantie Artsenbelang – Domus Medica, afgekort AADM.

De lijstnummers

Op 24 mei 2023 vond de loting van de lijstnummers plaats:

  • nr. 1 is toegekend aan BVAS-ABSyM,
  • nr. 2 aan Kartel (ASGB–GBO–MoDeS)
  • nr. 3 aan Alliantie Artsenbelang – Domus Medica, afgekort AADM.

Hoe uw stem uitbrengen?

U kan elektronisch stemmen via de toepassing toegankelijk via de website van het RIZIV. De internettoepassing voor elektronische stemming zal vanaf 6 juni 2023 tot 26 juni 2023 middernacht beschikbaar zijn.

U kan zich  aanmelden tot de toepassing voor de stemming met uw eID en kaartlezer, via de Itsme toepassing op uw smartphone (degelijk gekoppeld aan uw eID) of via uw gebruikersnaam, wachtwoord en beveiligingscode. Het gebruik van deze authenticatiemiddelen wordt uitgelegd op de website van CSAM: De authenticatie heeft alleen tot doel na te gaan of u wel degelijk op de kiezerslijst staat. De stem die u uitbrengt, is volledig anoniem.

De procedures noodzakelijk voor het goede verloop van de kiesprocedure, worden uitgevoerd in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder en van getuigen aangewezen door de beroepsorganisaties en de groepering die aan deze verkiezingen deelnemen.

Op 5 juni 2023 ontvangt u als arts een informatieve brief als u op  de definitieve kiezerslijst staat.

 

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 30 mei 2023