Patiënten op intensieve zorg : verstrekkingen neuropsychiatrie en anesthesie

Als u nomenclatuurverstrekkingen aan patiënten op ‘intensieve zorg (IZ)’ aanrekent, dan moet u rekening houden met enkele aandachtspunten wat betreft neuropsychiatrie en anesthesie.

Aandachtspunten neuropsychiatrie

  • Voor de verstrekkingen 477116-477120 (elektromyografie) en 477131-477142 (elektro-encefalografisch onderzoek met verslag) wordt een verhoging toegekend van 50% voor patiënten opgenomen in een erkende functie voor intensieve zorg. Er kan bovendien 13 % extra worden aangerekend wanneer het een kind jonger dan 7 jaar betreft.
  • Er is een ‘dagplafond’ van K125 betreffende de aanrekening van de verstrekkingen 478052 t.e.m. 478122. Dit plafond blijft behouden bij de aanrekening indien de waarde van de verstrekkingen 477116 - 477120 (electromyografie),  477131 -477142 (elektro-encefalografisch onderzoek met verslag) en 478096-478100 ( registratie van de somatosensitieve geëvoceerde potentialen) bijkomend worden verhoogd met 50% bij een patiënt opgenomen in een erkende functie voor intensieve zorg.

Artikel 20 f) , neuropsychiatrie:

"Voor de verstrekkingen nrs. 477116 - 477120 en 477131 - 477142 verricht bij kinderen jonger dan 7 jaar wordt de betrekkelijke waarde verhoogd met 13 %."

"De waarde van de verstrekkingen 477116-477120, 477131-477142 en 478096-478100 wordt verhoogd met 50 % wanneer ze uitgevoerd worden op een opgenomen patiënt in een erkende functie voor intensieve zorg."

Aandachtspunten anesthesie

De verstrekkingen van art. 13 §1, A , B en C mogen worden aangerekend bij een patiënt bij wie een heelkundige ingreep is verricht waarvan de betrekkelijke waarde gelijk is aan of hoger dan K 500 of N 700 of I 700, niet ingeval deze kleiner is. Er moet wel ook voldaan zijn aan de voorwaarden in verband met aanrekening die zijn opgenomen in artikel 13.

Artikel 12 (anesthesie) ,§ 3, 2° bepaalt dat de honoraria voor anesthesieverstrekkingen vermeld in de rubrieken a), b) en c) onder meer omvatten:

“d) het postoperatief toezicht op de gevolgen van de anesthesie. Niettemin mogen de verstrekkingen van artikel 13 paragraaf 1, A, en de verstrekkingen 355095-355106, 355110-355121 worden aangerekend bij een patiënt bij wie een heelkundige ingreep is verricht waarvan de betrekkelijke waarde gelijk is aan of hoger dan K 500 of N 700 of I 700.

In diezelfde omstandigheden kunnen ook de verstrekkingen van artikel 13, paragraaf 1, B en C, worden aangerekend indien aan alle voorwaarden wordt voldaan inzake de omschrijving van de verstrekking, de plaats waar de verstrekking wordt verleend en de kwalificatie van de verstrekker.”

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 20 april 2023