Toetreding tot het akkoord artsen-ziekenfondsen 2017

Percentage en het aantal toetredingen en weigeringen tot het akkoord artsen-ziekenfondsen van 2017


Aantallen en percentage toetredingen en weigeringen van het akkoord artsen-ziekenfondsen 2017

De wet voorziet dat het Nationaal akkoord in werking treedt in een bepaalde streek, vijfenveertig dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, behoudens indien meer dan 40 percent van de artsen via een beveiligde onlinetoepassing kennisgeven van hun weigering en dit uiterlijk op de dertigste dag na de bekendmaking van de akkoorden in het Belgisch Staatsblad.

In 2017 kon voor het eerst de kennisgeving van een weigering of een gedeeltelijke toetreding uitsluitend elektronisch worden doorgegeven via de MyRiziv-module. Hoewel deze module correct functioneert werden er een aantal technische moeilijkheden vastgesteld bij het aanmelden in deze toepassing.
Het akkoord werd bekendgemaakt in het Belgisch staatsblad op 12 april 2017. De artsen hadden dus de tijd tot en met 12 mei 2017 om hun gedeeltelijke toetreding of weigering mee te delen. Om alle artsen toch de mogelijkheid te geven om hun gedeeltelijke toetreding of weigering mee te delen, werd de periode verlengd tot 31 mei 2017.

In overeenstemming met de wet delen wij hieronder de cijfers mee zoals ze werden geregistreerd op 12 mei 2017, 30 dagen na de publicatie in het Belgisch staatsblad.

huisartsen
Gewest actief toegetreden geweigerd
Brussels Gewest 2.082 1.684 80,88% 398 19,12%
Vlaams Gewest 9.487 8.749 92,22% 738 7,78%
Waals Gewest 5.679 4.991 87,89% 688 12,11%
Totaal 17.248 15.424 89,42% 1.824 10,58%

 

artsen-specialisten
Gewest actief toegetreden geweigerd
Brussels Gewest 4.776 4.052 84,84% 724 15,16%
Vlaams Gewest 15.908 12.922 81,23% 2.986 18,77%
Waals Gewest 9.542 8.215 86,09% 1.327 13,91%
Totaal 30.226 25.189 83,34% 5.037 16,66%

 

alle artsen
Gewest actief toegetreden geweigerd
Brussels Gewest 7.224 6.099 84,43% 1.125 15,57%
Vlaams Gewest 26.305 22.567 85,79% 3.738 14,21%
Waals Gewest 15.635 13.617 87,09% 2.018 12,91%
Totaal 49.164 42.283 86,00% 6.881 14,00%

Gedetailleerde informatie over het aantal en percentage toetredingen en weigeringen vindt u in een tabel per specialisme voor het hele land en per gewest en per arrondissement.

Contacten

 

Laatst aangepast op 20 juni 2017