Audiciens

De verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) komt tegemoet in de prijs van bepaalde verstrekkingen die u mag verlenen. Deze pagina bundelt de informatie die u nodig hebt om de reglementering correct te kunnen toepassen. U vindt hier bovendien de documenten en webtoepassingen die u nodig hebt voor de uitoefening van uw beroep en/of om met ons te communiceren.


Uitoefening van uw beroep

U vindt hier de info over de administratieve aspecten van uw beroep (erkenning, RIZIV-nummer, reclame maken, enz.). U vindt hier ook info over getuigschriften of hoe u een adreswijziging of andere informatie meedeelt.

De volgende formulieren mogen zelf aangemaakt worden conform het originele document:

  • Getuigschrift van afleveringen (bijlage 12 bij de verordening)
  • Formulier voor de aflevering van een toestel ter correctie van het gehoor (bijlage 17 bij de verordening).

Verstrekkingen door een audicien, tarieven en tegemoetkomingen

U vindt hier info over:

  • de verstrekkingen die u kan/mag verlenen in het kader van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen
  • de tarieven en tegemoetkomingen van die verstrekkingen door de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging).

U vindt hier ook de overeenkomst die is gesloten tussen de organisaties van de audiciens en de verzekeringsinstellingen (ziekenfondsen) en die belangrijke afspraken vastlegt.

 

Gewijzigde pagina's  Gewijzigde pagina's

 

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 23 december 2022