Bandagisten

De verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) komt tegemoet in de prijs van bepaalde verstrekkingen die u mag verlenen. Deze pagina bundelt de informatie die u nodig hebt om de reglementering correct te kunnen toepassen. U vindt hier bovendien de documenten en webtoepassingen die u nodig hebt voor de uitoefening van uw beroep en/of om met ons te communiceren.

Opgelet: Sinds 1 juli 2023 is het beroep bandagist vervangen door deze van orthopedisch technoloog. Hier vindt u meer informatie over dit onderwerp.

 

Aanpassing van de beroepstitel van orthopedisten sinds 1 juli 2023

Sinds 1 juli 2023 is het beroep bandagist vervangen door orthopedisch technoloog in:

  • Bandagisterie en orthesiologie
  • Prothesiologie
  • Mobiliteitshulpmiddelen
  • Schoentechnologie

Voor erkende bandagisten wijzigt er op dit moment niets: u kan dezelfde verstrekkingen blijven uitvoeren.

We passen artikel 27 van de nomenclatuur en de overeenkomst tussen uw vertegenwoordigers en de verzekeringsinstellingen aan in de loop van 2023 en 2024. We houden u op de hoogte wanneer we deze wijzigingen uitvoeren.

Wat houdt deze wijziging van de beroepstitel in voor uw RIZIV-nummer?

  • Had u op 1 juli 2023 een of meerdere RIZIV-nummer(s) als bandagist/orthopedist en voert u exact dezelfde verstrekkingen uit als één of meerdere beroep(en) van orthopedisch technoloog? Dan moet u geen enkele actie ondernemen. U zal automatisch een erkenning van uw gemeenschap en een visum van de FOD Volksgezondheid krijgen. U zal automatisch een of meerdere RIZIV-nummer(s) voor minstens één van de beroepen van orthopedisch technoloog ontvangen in de loop van december 2023.


    EN/OF

  • Had u op 1 juli 2023 een of meerdere RIZIV-nummer(s) als bandagist/orthopedist en voert u gedeeltelijk verstrekkingen uit één of meerdere beroep(en) van orthopedisch technoloog? Dan moet u uiterlijk tegen 30 juni 2027 via internet of per post een aanvraag tot erkenning in te dienen bij één van de volgende gemeenschappen:

Zodra u uw erkenning(en) hebt, ontvangt u automatisch uw visum (visa) van de FOD Volksgezondheid. U dient nadien uw nieuw RIZIV-nummer(s) als orthopedisch technoloog aan te vragen.

Totdat u uw RIZIV-nummer(s) als orthopedisch technoloog ontvangt, mag u dezelfde verstrekkingen met uw RIZIV-nummer als bandagist/orthopedist blijven uitvoeren.

Uitoefening van uw beroep

U vindt hier de info over de administratieve aspecten van uw beroep (erkenning, RIZIV-nummer, reclame maken, enz.). U vindt hier ook info over getuigschriften of hoe u een adreswijziging of andere informatie meedeelt.

Verstrekkingen door een bandagist, tarieven en tegemoetkomingen

U vindt hier info over:

  • de verstrekkingen die u kan/mag verlenen in het kader van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen
  • de tarieven en tegemoetkomingen van die verstrekkingen door de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging).

U vindt hier ook de overeenkomsten die gesloten zijn tussen de organisaties van de bandagisten en de verzekeringsinstellingen (ziekenfondsen) en die belangrijke afspraken vastleggen.

 

Gewijzigde pagina's  Gewijzigde pagina's

 

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 25 juli 2023