Lijsten van terugbetaalbare producten bandagisterie

Sommige producten bandagisterie moeten op limitatieve lijsten staan, alvorens er een tegemoetkoming is van de ziekteverzekering (art. 27 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen).

 
Welke producten bandagisterie zijn terugbetaald en in welke specifieke situaties?

Voor elk type van terugbetaalbare producten ziet u de voorwaarden, het bedrag van de vergoeding van de ziekteverzekering en de te nemen stappen:


In welk geval krijgt de patiënt een terugbetaling na aankoop van het product?

Om in aanmerking te komen voor vergoeding door de ziekteverzekering moet de patiënt:

  • voldoen aan de voorwaarden van de prestatie. Deze voorwaarden staan in de regelgeving voor bandagisterie, artikel 27 van de nomenclatuur
  • het product hebben aangekocht bij een erkende bandagist
  • beschikken over een getuigschrift van aflevering van de bandagist
  • afhankelijk van het product beschikken over een medisch voorschrift

Hoe wordt een product opgenomen op de lijst, geschrapt of worden de gegevens gewijzigd – procedure tot 15 januari 2023?

Hierbij de informatie om een wijziging aan te vragen via elektronische weg.

Lees aandachtig voor elke aanvraag de elektronische procedure om een wijziging op de lijst van producten bandagisterie aan te vragen

Gelieve volgende formulieren in te vullen, om één van uw producten bandagisterie te laten opnemen op de lijst:

Formulier met uw voorafgaande verbintenis (met uw gegevens)

Formulier met aanvraag tot opname van een product op de lijst

Bestand met uw aanvraag in detail

Instructies voor de elektronische ondertekening van uw aanvraag

Voor een schrapping of een wijziging van uw producten te laten doorvoeren, gelieve ons eerst via e-mail te contacteren meddev@riziv-inami.fgov.be. Wij sturen u dan de nodige documenten inclusief uw gegevens toe.

Wanneer zullen wij uw aanvraag behandelen?

Onze werkgroep “bandagisterie” komt regelmatig samen en onderzoekt uw aanvragen.

 

​U doet uw aanvraag ten laatste op ​Onze werkgroep “lijst bandagisterie” zal uw
aanvraag bespreken op datum van
15-01-2023​ ​13-02-2023
 

 

Hoe wordt een product opgenomen op de lijst, geschrapt of worden de gegevens gewijzigd – vanaf 15 januari 2023?

Sinds 2023 is er een nieuwe applicatie die het aanvraagproces voor producten op de bestaande lijsten van voor vergoeding aangenomen producten stroomlijnt.

Vanaf 15 januari 2023 kan u geen nieuwe producten meer aanvragen.

Alle aanvragen na 15 januari, gebeuren via de nieuwe applicatie.

Opgelet, om de overgang mogelijk te maken, verschijnt de applicatie pas in de loop van het eerste semester van 2023. Hierdoor zal er een periode zijn van enkele weken waarin u geen aanvraag zal kunnen indienen. Wij verontschuldigen ons voor dit ongemak.

Indien u verder nog vragen heeft kan u contact opnemen met onze dienst op meddev@riziv-inami.fgov.be.

Lijst van de voor vergoeding aangenomen producten inzake, stoma- en incontinentiemateriaal

Alle producten waarvoor er een tegemoetkoming is staan in de lijst van stoma- en incontinentiemateriaal.

De lijst bestaat uit verschillende nomenclatuurnummers met hieronder alle producten per nomenclatuurnummer van de verschillende fabrikanten, met productnaam, artikelnummer, identificatienummer en publieksprijs.

Stomamateriaal: een flexibeler en gepersonaliseerde terugbetaling in 2021

Op 1 april 2021 komt er een nieuw systeem voor de terugbetaling van stomamateriaal, dat flexibeler en meer gepersonaliseerd is. Een hervorming dus, waarmee we beter willen inspelen op de specifieke noden van stomapatiënten. Dat zal mogelijk zijn doordat de patiënten op een geïnformeerde manier hun materiaal kunnen kiezen op basis van verschillende criteria, zoals afdichting, comfort, discretie, gebruiksgemak, enz. Zij staan dus centraal in het systeem en kiezen het materiaal dat het best bij hun situatie aansluit.
We zullen in het bijzonder aandacht besteden aan de eerste 3 gebruiksmaanden (leerfase) en aan de uitzonderlijke situaties, waarvoor bijkomende budgettaire middelen zijn vrijgemaakt.

Lijst van stomamateriaal (van meest recent naar oudst)

Lijst van incontinentiemateriaal (van meest recent naar oudst)

Lijst van stoma- en incontinentiemateriaal (tot 31/03/2021)

 

Lijst van de voor vergoeding aangenomen producten voor de toerusting na totale of gedeeltelijke mammectomie, borstprothesen

Alle producten waarvoor er een tegemoetkoming is staan in de lijst van externe borstprothesen.

De lijst bestaat uit verschillende nomenclatuurnummers met hieronder alle producten per nomenclatuurnummer van de verschillende fabrikanten, met productnaam, artikelnummer, identificatienummer en of er al dan niet een supplement mag worden aangerekend?
De code A bij supplement betekent dat de publieksprijs van het product gelijk is aan de tegemoetkoming. Indien er code S staat, heeft het product een supplement voor de patiënt.

Lijst van externe borstprothesen (van meest recent naar oudst)

 

Lijst van de voor vergoeding aangenomen producten voor therapeutische elastische beenkousen

Alle producten waarvoor er een tegemoetkoming is staan in de lijst van therapeutische elastische beenkousen.

De lijst bestaat uit verschillende nomenclatuurnummers met hieronder alle producten per nomenclatuurnummer van de verschillende fabrikanten, met productnaam, artikelnummer, identificatienummer en of er al dan niet een supplement mag worden aangerekend?
De code A bij supplement betekent dat de publieksprijs van het product gelijk is aan de tegemoetkoming. Indien er code S staat, heeft het product een supplement voor de patiënt.

Lijst van therapeutische elastische beenkousen (van meest recent naar oudst)

 

Lijst van de voor vergoeding aangenomen producten voor armkousen en handschoenen

De lijst van de voor vergoeding aangenomen producten voor armkousen en handschoenen wegens lymfoedeem na mammectomie wordt afgesloten op 28/02/2021. Er is een nieuwe lijst van de voor vergoeding aangenomen producten voor armkousen en handschoenen vanaf 01/03/2021.

Alle producten waarvoor er een tegemoetkoming is staan in de lijst van armkousen en handschoenen.

De lijst bestaat uit verschillende nomenclatuurnummers met hieronder alle producten per nomenclatuurnummer van de verschillende fabrikanten, met productnaam, artikelnummer, identificatienummer.
De publieksprijs van deze producten moet gelijk zijn aan de tegemoetkoming, anders mogen de producten niet worden opgenomen op deze lijst.

Lijst van de voor vergoeding aangenomen producten voor armkousen en handschoenen (van meest recent naar oudst)

 

Lijst van de voor vergoeding aangenomen producten voor armkousen en handschoenen wegens lymfoedeem na mammectomie

De lijst van de voor vergoeding aangenomen producten voor armkousen en handschoenen wegens lymfoedeem na mammectomie wordt afgesloten op 28/02/2021. Er is een nieuwe lijst van de voor vergoeding aangenomen producten voor armkousen en handschoenen vanaf 01/03/2021.

Alle producten waarvoor er een tegemoetkoming is staan in de lijst van armkousen en handschoenen wegens lymfoedeem na mammectomie.

De lijst bestaat uit verschillende nomenclatuurnummers met hieronder alle producten per nomenclatuurnummer van de verschillende fabrikanten, met productnaam, artikelnummer, identificatienummer. De publieksprijs van deze producten moet gelijk zijn aan de tegemoetkoming, anders mogen de producten niet worden opgenomen op deze lijst.

Lijst van de voor vergoeding aangenomen producten voor armkousen en handschoenen wegens lymfoedeem na mammectomie (tot 28/02/2021)

​​

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 27 maart 2023