Onze tegemoetkoming in de kosten van uw softwarepakket voor dossierbeheer

Kinesitherapeuten kunnen een jaarlijkse forfaitaire tegemoetkoming krijgen in de kosten van een softwarepakket voor het elektronisch beheer van patiëntendossiers.


In welke gevallen ontvangt u onze tegemoetkoming?

U ontvangt de tegemoetkoming als aan de volgende 5 voorwaarden is voldaan:

 1. U was gedurende het volledige betreffende jaar tot de overeenkomst toegetreden. Voor het jaar waarin u voor de 1e keer bent ingeschreven bij ons, volstaat het dat u in de loop van dat jaar tot de overeenkomst bent toegetreden.

 2. U heeft uw activiteit als kinesitherapeut als hoofdactiviteit.

 3. U heeft een activiteit van 500 verstrekkingen per jaar, op basis van uw profiel voor het 2e jaar dat voorafgaat aan het jaar waarvoor u de tegemoetkoming vraagt.
  Voorbeeld: U vraagt onze tegemoetkoming voor het jaar 2023. U moet in 2021 een activiteit van 500 verstrekkingen gehad hebben.

  Er is geen voorwaarde inzake minimumactiviteit voor het jaar waarin u zich voor de 1e keer bij ons inschrijft en voor de 2 daaropvolgende jaren.
  Voorbeeld: U vraagt onze tegemoetkoming voor het jaar 2022. Er is geen voorwaarde inzake minimumactiviteit als u voor de 1e keer bij ons bent ingeschreven in 2020, 2021 of 2022.

 4. Uw softwarepakket is een van de softwarepakketten gehomologeerd door eHealth en daarna aanvaard door de Overeenkomstencommissie Kinesitherapeuten - Verzekeringsinstellingen.

 5. Als meerdere kinesitherapeuten gezamenlijk eenzelfde softwarepakket gebruiken, zal elke kinesitherapeut onze tegemoetkoming ontvangen, op voorwaarde dat de leverancier van het softwarepakket bevestigt dat het gezamenlijk gebruik geoorloofd is.

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming?

Onze forfaitaire tegemoetkoming bedraagt 800 EUR per jaar.

Hoe moet u onze tegemoetkoming aanvragen?

 1. Vul voor het betreffende jaar het aanvraagformulier in.

 2. Voeg er een attest bij van uw sociale verzekeringskas en/of van uw werkgever, waarop vermeld staat dat u uw activiteit in hoofdberoep uitoefent. Als u tegelijk als loontrekkende werknemer en als zelfstandige werkt, wordt uw hoofdactiviteit als kinesitherapeut aangetoond op basis van de combinatie van het attest van de sociale verzekeringskas en het attest van de werkgever.
  De termijn tussen de afleveringsdatum van het attest en uw aanvraag voor tegemoetkoming mag niet meer dan 60 dagen bedragen.

 3. Bezorg alles aan onze Dienst voor geneeskundige verzorging, bij voorkeur via e-mail. Zo heeft u een bewijs.
  Afdeling kinesitherapeuten
  kinenl@riziv-inami.fgov.be
  De Gerlachestraat 1
  3500 Hasselt

Wanneer moet u onze tegemoetkoming aanvragen?

 
Als u de tegemoetkoming voor het jaar 2022 hebt ontvangen, dan moet u uw aanvraag voor de tegemoetkoming 2023 indienen uiterlijk op 31 maart 2023.

Als u de tegemoetkoming voor het jaar 2022 niet hebt ontvangen, dan moet u uw aanvraag voor de tegemoetkoming 2023 indienen uiterlijk op 30 september 2023. 

Contacten

 

Laatst aangepast op 07 maart 2023