Logopedisten

De verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) komt tegemoet in de prijs van bepaalde verstrekkingen die u mag verlenen. Deze pagina bundelt de informatie die u nodig hebt om de reglementering correct te kunnen toepassen. U vindt hier bovendien de documenten en webtoepassingen die u nodig hebt voor de uitoefening van uw beroep en/of om met ons te communiceren.
 

Uitoefening van uw beroep

U vindt hier de info over de administratieve aspecten van uw beroep (RIZIV-nummer, reclame maken, enz). U vindt hier ook info over het bestellen van getuigschriften of hoe u een adreswijziging of andere informatie meedeelt.

U bent toegetreden tot de overeenkomst tussen het RIZIV en de vertegenwoordigers van de logopedisten ? U vindt ook bijkomende info hierover.
 

Verstrekkingen door een logopedist, tarieven en tegemoetkomingen

 
U vindt hier info: 
  • over de verstrekkingen die u kan/mag verlenen in het kader van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen
  • over de tarieven en tegemoetkomingen van die verstrekkingen door de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging).
 
U vindt hier ook de overeenkomst die is gesloten tussen de organisaties van de logopedisten en de verzekeringsinstellingen (ziekenfondsen).

De –25%-regel waarbij patiënten bij niet-geconventioneerde logopedisten 25% minder terugbetaling ontvangen, is momenteel niet van toepassing.

Financiële tegemoetkomingen voor u

Als logopedist kunt u sociale voordelen genieten met het oog op de contractuele samenstelling van een rente, pensioen of kapitaal bij invaliditeit, pensionering en/of overlijden. Die voordelen heten ‘sociaal statuut’. ​

 

Gewijzigde pagina's  Gewijzigde pagina's

 

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 01 februari 2023