Ethische en deontologische code van de logopedisten

Iedere logopedist wordt tijdens zijn beroepsloopbaan wel eens geconfronteerd met de vraag of een bepaalde handeling of activiteit ethisch en deontologisch verantwoord is.

Om op deze vragen een antwoord te kunnen bieden heeft de Erkenningsraad voor logopedisten een ethische en deontologische code uitgewerkt.

Deze code bevat een aantal aanbevelingen en gedragsregels met betrekking tot de volgende items : persoonlijke verantwoordelijkheid, professionele gedragscode, verantwoordelijkheid ten overstaan van de patiënten, vertrouwelijkheid, verantwoordelijkheid ten overstaan van de collegae, verantwoordelijkheid ten overstaan van de maatschappij, ethische richtlijnen inzake research.

Contacten

 

Laatst aangepast op 13 april 2022