Orthoptisten

De verplichte ziekteverzekering komt tegemoet in de kosten van orthoptische verstrekkingen. Het gaat om de individuele zitting voor revalidatie die ten minste 30 minuten duurt en om de individuele zitting voor revalidatie die ten minste 60 minuten duurt.  U vindt op deze pagina documenten en webtoepassingen die u nodig hebt voor de uitoefening van uw beroep en/of om met ons te communiceren.


Uitoefening van uw beroep 

U vindt hier info over de administratieve aspecten van uw beroep (erkenning en RIZIV-nummer, reclame maken). U vindt hier ook info over het bestellen van documenten en u verneemt hoe u uw contactadres meedeelt.  

 

Verstrekkingen door een orthoptist, tarieven en tegemoetkomingen

 
U vindt hier info over: 
  • Het aanvraagformulier voor een tegemoetkoming in de kosten van verstrekkingen dat moet vooraf worden ingevuld
  • de verstrekkingen die u kan/mag verlenen in het kader van de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging)
  • de tarieven en tegemoetkomingen voor die verstrekkingen.

De aanvraag om tegemoetkoming in de kosten voor revalidatieverstrekkingen moet voorafgaand aan een orthoptiebehandeling worden ingediend met Aanvraagformulier voor tegemoetkoming.

Verstrekkingen:

Tarieven: Honoraria, prijzen en vergoedingen
 

 

Gewijzigde pagina's  Gewijzigde pagina's

 

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 23 december 2022