Vergoeding voor de stagemeesters in de tandheelkunde

Als stagemeester in de tandheelkunde krijgt u van ons een vergoeding om uw stagiair billijk te verlonen volgens het minimumbarema dat de Federale overheidsdienst Volksgezondheid vastlegt.


Komt u in aanmerking voor deze vergoeding?

U komt in aanmerking als u aan de volgende 3 voorwaarden voldoet:

 1. U superviseert een stagiair overeenkomstig zijn stageplan dat is goedgekeurd door de bevoegde erkenningscommissie.
 2. U bent erkend als stagemeester door de minister van Volksgezondheid.
 3. U respecteert de uitvoeringsbepalingen in deze erkenning met betrekking tot de duur van de begeleiding en het maximumaantal stagiairs.

Welke vergoeding krijgt u?

Hieronder staat het jaarlijkse bedrag dat u krijgt voor elke stagiair die u voltijds begeleidt:

2019-2020

2020-2021

2021-2022

12.798,01 

12.927,27 

13.029,40 

Voor elke stagiair die u deeltijds begeleidt, krijgt u per jaar een deel van het bedrag van de vergoeding dat overeenstemt met de uren die uw stagiaire heeft gewerkt.

Voorbeeld: voor de begeleiding als stagemeester algemene tandheelkunde in 2020-2021 van een voltijdse (100 %) en een halftijdse (50 %) stagiair ontvangt u van ons 19.390,91 EUR.

Hoe kunt u de vergoeding aanvragen?

 • Bent u stagemeester van één of meer stagiairs ‘algemeen tandarts’?
  1. Vul het aanvraagformulier voor een vergoeding als stagemeester in de algemene tandheelkunde in.
  2. Onderteken het formulier
  3. Voeg de volgende documenten toe:
   • e overeenkomsten met de stagiairs
   • de bewijzen van de betalingen aan de stagiairs.
  4. Stuur het formulier en de documenten naar het volgende adres:
 • Bent u stagemeester van 1 of meer stagiairs ‘tandartsen-specialisten in de orthodontie’?
  1. Maak duidelijke afspraken met de coördinerende stagemeester over wie de aanvraag opmaakt en indient: de coördinerende stagemeester of uzelf.
  2. De aanvrager vult het aanvraagformulier voor een vergoeding als stagemeester in de orthodontie in.
  3. Hij ondertekent dit formulier.
  4. Hij voegt er de volgende documenten aan toe:
   • de overeenkomsten met de stagiairs
   • de bewijzen van de betalingen aan de stagiairs.
  5. Hij stuurt het formulier en de documenten naar het volgende adres:
 • Bent u stagemeester van 1 of meer stagiairs ‘tandartsen-specialisten in de parodontologie’?
  1. Maak duidelijke afspraken met de coördinerende stagemeester over wie de aanvraag opmaakt en indient: de coördinerende stagemeester of uzelf.
  2. De aanvrager vult het aanvraagformulier voor een vergoeding als stagemeester in de parodontologie in.
  3. Hij ondertekent dit formulier.
  4. Hij voegt er de volgende documenten aan toe:
   • de overeenkomsten met de stagiairs
   • de bewijzen van de betalingen aan de stagiairs.
  5. Hij stuurt het formulier en de documenten naar het volgende adres:

Wanneer kunt u de vergoeding aanvragen? 

U kunt de vergoeding aanvragen tussen 1 september en 31 december van elk jaar, voor de begeleiding tijdens het voorbije academiejaar.

Voorbeeld: tussen 1 september en 31 december 2020 kunt u de vergoeding aanvragen voor het academiejaar 2019-2020.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 16 februari 2022