Het accrediteringshonorarium voor tandartsen

Als u een geaccrediteerde tandarts bent, dan ontvangt u jaarlijks een forfaitair accrediteringshonorarium.


Wanneer ontvangt u dat honorarium?


Het forfait wordt elk jaar voor het vorige kalenderjaar uitbetaald, op voorwaarde dat u aan de accrediteringsvoorwaarden voldoet.
 
Als u op het einde van de vijfjarige cyclus voldoet aan de voorwaarden van het 5e jaar en aan de voorwaarden van de volledige cyclus, dan ontvangt u het accrediteringshonorarium voor het 5e jaar.
 

Hoe uw accrediteringshonorarium verkrijgen?

 
Neen, u moet geen bijkomende stappen ondernemen om het honorarium te verkrijgen.

Het is de Stuurgroep kwaliteitspromotie die beslist over uw individuele accreditering op basis van:
 
Als u aan de accrediteringsvoorwaarden voldoet, dan kent de stuurgroep u de accreditering toe en storten wij het accrediteringshonorarium op de bankrekening die u via de online applicatie ProGezondheid hebt vermeld.
Dat honorarium blijft behouden en kan niet worden teruggevorderd  tenzij achteraf zou blijken dat u niet aan de voorwaarden voldoet.
 

Wat kunt u doen als wij de accreditering weigeren?

 
Als de Stuurgroep uw accreditering weigert, dan kunt u die beslissing betwisten door de procedure om daartegen beroep aan te tekenen te volgen.

De bewijzen van deelname of elk ander document dat minstens dezelfde gegevens bevat (voor de bijscholing en peer-reviews), kunnen als bewijs van aanwezigheid in aanmerking worden genomen.

Hoeveel bedraagt het accrediteringshonorarium?

Het bedrag van het forfaitair accrediteringshonorarium voor het jaar 2023 bedraagt 3.282,14 euro.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 06 januari 2023