Tandextracties

Vanaf 1 juli 2022 wijzigt de nomenclatuur voor tandextracties en worden de verstrekkingen voor wondhechting opnieuw ingevoerd. Hierna volgt een overzicht van de terugbetaalde extracties en informatie over de terugbetaling van wondhechting. Meer gedetailleerde informatie kan u terugvinden in artikel 5 en 6 van de nomenclatuur voor geneeskundige verstrekkingen.

Wat verandert er vanaf 1/07/2022?

 • De leeftijdsgrens voor extracties wordt gewijzigd van 53 naar 50 jaar ;
 • De nomenclatuurcodes voor extracties tot de 18e verjaardag (374850-374861) en vanaf de 50e verjaardag (304850-304861 en 304894-304905) worden gewijzigd, maar de verstrekkingen blijven gelijk ;
 • De verstrekkingen voor tandextracties bij patiënten met een verhoogd bloedingsrisico (371151-371162, 301151-301162 en 301173-301184) worden geschrapt ;
 • De verstrekkingen voor wondhechting (375130-375141, 375152-375163, 305130-305141 en 305152-305163) worden opnieuw ingevoerd en de verstrekkingen voor wondhechting bij een nabloeding (374931-374942 en 304931-304942) worden geschrapt ;
 • De maximumtarieven die van toepassing waren op extracties en bij een hechting bij nabloeding worden geschrapt ;

Tot de 18e en vanaf de 50e verjaardag - Algemeen

Tot de 18e en vanaf de 50e verjaardag is er terugbetaling voor tandextracties. De nomenclatuurnummers zijn de volgende (tenzij één van de specifieke situaties hieronder van toepassing is):

374975-374986 Extractie tot de 18e verjaardag
374872-374883 Extractie tot de 18e verjaardag, per bijkomende tand in hetzelfde kwadrant en dezelfde zitting
304975-304986 Extractie vanaf de 50e verjaardag
304872-304883 Extractie vanaf de 50e verjaardag, per bijkomende tand in hetzelfde kwadrant en dezelfde zitting

Let op:

 • Voor de extractie van een melksnijtand is er geen terugbetaling!
 • Vanaf 1/07/2022 wijzigt de leeftijdsgrens voor extracties naar 50 jaar.
 • Vanaf 1/07/2022 wijzigen de nomenclatuurcodes 374850-374861 (extractie tot de 18e verjaardag) en 304850-304861 (extractie vanaf de 50e verjaardag), maar de verstrekkingen blijven gelijk.

Tot de 18e en vanaf de 53e verjaardag - Specifiek: verhoogd bloedingsrisico

Vanaf 1 juli 2022 schrappen we de verstrekkingen voor tandextracties bij patiënten met een verhoogd bloedingsrisico (371151-371162 en 301151-301162).

Tot de 18e en vanaf de 50e verjaardag - Specifiek: heelkundige extracties

Tot de 18e en vanaf de 50e verjaardag is er terugbetaling voor heelkundige extracties, met resectie van omliggend bot en hechten van ingesneden slijmvlieslappen.

De nomenclatuurnummers zijn de volgende:

371195-371206 Heelkundige extractie tot de 18e verjaardag
301195-301206 Heelkundige extractie vanaf de 50e verjaardag

In geval van een bijkomende extractie in eenzelfde kwadrant kan de tandarts de nomenclatuurnummers 374872-374883 of 304872-304883 attesteren.

Let op:

 • Voor de extractie van een snijtand is er geen terugbetaling!
 • Vanaf 1/07/2022 wijzigt de leeftijdsgrens voor extracties naar 50 jaar.

Belangrijk:

 • Een radiografie en het protocol van de ingreep moeten aantonen dat een botresectie nodig is. De tandarts moet die gegevens in het dossier van de patiënt bewaren. De adviserend arts kan er inzage in vragen.
 • De radiografie is inbegrepen in het honorarium voor de heelkundige extractie, als ze uitgevoerd is in dezelfde zitting.
 • De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) komt maar 1 keer per dag tegemoet voor een heelkundige extractie.

Tussen de 18e en de 50e verjaardag - Specifieke medische situaties

Tussen de 18e en 50e verjaardag is er enkel terugbetaling voor tandextracties in de volgende medische situaties:

 1. ten gevolge van een osteomyelitis, een radionecrose, een chemotherapie, een behandeling met ionisatie- of immunodepressie-agens
 2. met het oog op een mondsanering in het kader van een radiotherapie in het hoofd- of halsgebied, een chemotherapie, een openhartoperatie, een orgaantransplantatie, een behandeling met ionisatie- of immunodepressie-agens
 3. als het voor de rechthebbende niet mogelijk is om een correcte mondhygiëne te verwerven of te behouden zonder de hulp van derden, wegens een blijvende handicap.

De nomenclatuurnummers zijn de volgende:

304990-305001 Extractie
301210 301221 Heelkundige extractie
304916 304920 Extractie tussen de 18e en 50e verjaardag, per bijkomende tand in hetzelfde kwadrant en dezelfde zitting

Let op:

 • Vanaf 1/07/2022 wijzigt de leeftijdsgrens voor extracties naar 50 jaar!
 • Vanaf 1/07/2022 wijzigt de nomenclatuurcode 304894-304905 (extractie), maar de verstrekking blijft gelijk.
 • Vanaf 1/07/2022 worden de verstrekkingen voor tandextracties bij patiënten met een verhoogd bloedingsrisico (301173-301184) geschrapt.

Belangrijk:

 • De tandarts beoordeelt of de patiënt aan een voorwaarde voldoet en motiveert dat in het dossier van de patiënt.
 • Bij extractie in geval van de medische situaties 1. en 2. moet de tandarts ook  een medisch attest van de behandelend arts toevoegen aan het dossier.

Wondhechting

Tot voorheen was de wondhechting inbegrepen in het honorarium van een vergoedbare tandextractie.

 • Vanaf 1 juli 2022 voeren we de  verstrekkingen voor wondhechting opnieuw in. De wondhechting is dan niet langer inbegrepen in het honorarium van een tandextractie.
 • Daarnaast verdwijnen de verstrekkingen voor wondhechting bij een nabloeding (374931-374942 en 304931-304942).

De nomenclatuurnummers zijn de volgende:

375130-375141 Bijkomend honorarium voor wondhechting, met uitzondering van de prestaties waarbij de hechting is inbegrepen, tot de 18e verjaardag
375152-375163 Bijkomend honorarium voor wondhechting, met uitzondering van de prestaties waarbij de hechting is inbegrepen, per bijkomende tand in hetzelfde kwadrant en tijdens dezelfde zitting, tot de 18e verjaardag
305130-305141 Bijkomend honorarium voor wondhechting, met uitzondering van de prestaties waarbij de hechting is inbegrepen, vanaf de 18e verjaardag
​305152-305163 ​Bijkomend honorarium voor wondhechting, met uitzondering van de prestaties waarbij de hechting is inbegrepen, per bijkomende tand in hetzelfde kwadrant en tijdens dezelfde zitting, vanaf de 18e verjaardag

 

Let op:

 • In geval van een heelkundige extractie (371195-371206, 301195-301206 en 301210-301221) is de wondhechting wel nog inbegrepen in het honorarium van de heelkundige extractie!
 • De wondhechting mag niet geattesteerd worden indien er een cumul is met een heelkundige verstrekking van artikel 14 l) in dezelfde opereerstreek.

 

Contacten

 

Laatst aangepast op 28 juni 2022