Urgentiesupplementen bij dringende tandzorg

Een urgentiesupplement attesteert u als tandarts bij bepaalde dringende vergoedbare behandelingen of een raadpleging die noodzakelijk is buiten de normale praktijkuren. Urgentiesupplementen kunnen slechts met enkele verstrekkingen samengaan.


Wanneer is een urgentiesupplement terugbetaald?

 1. Voor tandzorg aangevraagd en uitgevoerd tijdens de volgende dagen en tijdsintervallen:
  • ’s nachts van 21 tot 8 u
  • op een zaterdag, zondag of een feestdag van 8 u tot 21 u
  • op een brugdag van 8 u tot 21 u, tijdens een georganiseerde wachtdienst.

  De feestdagen zijn: 1 januari, paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, pinkstermaandag, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november, 25 december.

  De brugdagen vastgesteld door het Verzekeringscomité zijn:

  • 2023: vrijdag 19 mei 2023, maandag 14 augustus 2023.

  • 2024: vrijdag 10 mei 2024, vrijdag 16 augustus 2024.

  • 2025: vrijdag 2 mei 2025, vrijdag 30 mei 2025, maandag 10 november 2025, vrijdag 26 december 2025.

 2. Voor tandzorg die aan volgende voorwaarden voldoet:
  • De patiënt heeft dringende verzorging nodig.
  • Uitstel is niet mogelijk.
  • De tandartspraktijk is op dat moment niet open. Hier geldt een uitzondering indien de tandarts in een georganiseerde wachtdienst werkt.
 3. In het kader van een georganiseerde wachtdienst, moet u de verstrekkingen aanrekenen volgens de conventietarieven.

Welke urgentiesupplementen bij tandheelkundige behandelingen?

Er zijn  2 urgentiesupplementen voorzien voor urgente terugbetaalbare behandelingen.

U kunt ze slechts bij de volgende verstrekkingen aanrekenen: sommige extracties, de panoramische radiografie in geval van extern oro-faciaal trauma, de eerste intrabuccale radiografie en het intrabuccaal insnijden van het abces van dentale oorsprong.

Omschrijving verstrekking: Nomenclatuurnummers Urgentiesupplementen
Extracties 374975-374986,
374872-374883,
304975-304986,
304872-304883,
304990-305001,
304916-304920,
371195-371206,
301195-301206,
301210-301221,
389631-389642
Panoramische radiografie in geval van extern oro-faciaal trauma 377274-377285,
307274-307285
Eerste intrabuccale radiografie 377031-377041,
307031-307042
389653-389664
Intrabuccaal insnijden van het abces van dentale oorsprong 317192-317203
Bijkomend honorarium voor wondhechting 375130-375141,
305130-305141,
375152-375163,
305152-305163

De bedragen van die urgentiesupplementen vindt u in de tarievenlijst.

Een voorbeeld ter verduidelijking:

In urgentie verzorgt u bij een patiënt een caviteit en neemt u 1 RX. Op het getuigschrift voor verstrekte hulp attesteert u de nomenclatuurnummers 304371 en 307031.
Enkel de intrabuccale radiografie staat toe om bijkomend het urgentiesupplement 389653 te attesteren op het getuigschrift.

Welke urgentiesupplementen bij tandheelkundige raadplegingen?

De raadpleging vindt plaats: Uw patient is: Urgentiesupplementen
op zaterdag, op zondag, op een feestdag of tijdens een georganiseerde wachtdienst op een brugdag tussen 8 en 21 u jonger dan
19 jaar
371055-371066
vanaf
19 jaar
of ouder
301055-301066
’s nachts tussen 21 en 8 u jonger dan
19 jaar
371070-371081
vanaf
19 jaar
of ouder
301070-301081

Contacten

 

Laatst aangepast op 12 september 2023