Verpleegkundigen

De verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) komt tegemoet in de prijs van bepaalde verstrekkingen die u mag verlenen. Deze pagina bundelt de informatie die u nodig hebt om de reglementering correct te kunnen toepassen.
U vindt hier bovendien de documenten en webtoepassingen die u nodig hebt voor de uitoefening van uw beroep en/of om met ons te communiceren.

 

Uitoefening van uw beroep

U vindt hier de info over de administratieve aspecten van uw beroep, onder meer over de stappen die u moet zetten om uw beroep te kunnen uitoefenen (FOD Volksgezondheid, RIZIV-nummer). U vindt hier ook info over het bestellen van getuigschriften of hoe u een adreswijziging of andere informatie meedeelt.

We geven u ook informatie over de reglementaire bepalingen die u moet respecteren o.a. in het kader van de relatie met uw patiënten

Verstrekkingen door een verpleegkundige, tarieven en tegemoetkomingen

U vindt hier info over de verstrekkingen die u kan/mag verlenen in het kader van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen en over de tarieven en tegemoetkomingen van die verstrekkingen door de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging).

Financiële hulp

Als verpleegkundige hebt u recht op bepaalde financiële tegemoetkomingen van ons.

Deel ons uw financiële gegevens mee via ProGezondheid.

Zorgkwaliteit

De projecten die hier vermeld zijn, willen de zorgkwaliteit verbeteren.


Vertegenwoordiging van verpleegkundigen in de RIZIV-organen

De aanwijzing van de vertegenwoordigers van de thuisverpleegkundigen in de overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen bij het RIZIV volgt een zekere procedure.

Dit omvat ook de telling van de zelfstandige verpleegkundigen als lid van een beroepsorganisatie

Meer informatie vindt u hier: Vertegenwoordiging van de verpleegkundigen – Telling van de representatieve beroepsorganisaties van zelfstandige verpleegkundigen

 

 

Gewijzigde pagina's  Gewijzigde pagina's

 

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 31 augustus 2023