Verpleegkundigen

De verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) komt tegemoet in de prijs van bepaalde verstrekkingen die u mag verlenen. Deze pagina bundelt de informatie die u nodig hebt om de reglementering correct te kunnen toepassen.
U vindt hier bovendien de documenten en webtoepassingen die u nodig hebt voor de uitoefening van uw beroep en/of om met ons te communiceren.


Uitoefening van uw beroep

U vindt hier de info over de administratieve aspecten van uw beroep, onder meer over de stappen die u moet zetten om uw beroep te kunnen uitoefenen (erkenning, RIZIV-nummer). U vindt hier ook info over het bestellen van getuigschriften of hoe u een adreswijziging of andere informatie meedeelt.

We geven u ook informatie over de reglementaire bepalingen die u moet respecteren o.a. in het kader van de relatie met uw patiënten

  • Hoe factureren?
    • Geen derdebetalersregeling : het getuigschrift voor verstrekte zorg dat u opgesteld hebt, moet u binnen de 2 maanden nadat u de zorg verleend hebt, aan uw patiënt geven zodat hij zelf de terugbetaling via het ziekenfonds kan aanvragen

Verstrekkingen door een verpleegkundige, tarieven en tegemoetkomingen

U vindt hier info over de verstrekkingen die u kan/mag verlenen in het kader van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen en over de tarieven en tegemoetkomingen van die verstrekkingen door de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging).

Financiële hulp

Als verpleegkundige hebt u recht op bepaalde financiële tegemoetkomingen van ons.

Deel ons uw financiële gegevens mee via ProGezondheid.

Zorgkwaliteit

De projecten die hier vermeld zijn, willen de zorgkwaliteit verbeteren.


Vertegenwoordiging van zelfstandige verpleegkundigen op het RIZIV

We stellen een procedure op om de vertegenwoordigers van de zelfstandige thuisverpleegkundigen in de Overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen aan te duiden. Dit laat ook toe de zelfstandige verpleegkundigen als leden van een beroepsorganisatie te tellen.

Vertegenwoordiging van de verpleegkundigen – Telling van de representatieve beroepsorganisaties van zelfstandige verpleegkundigen

 

Gewijzigde pagina's  Gewijzigde pagina's

 

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 23 maart 2023