Telematicapremie verpleegkunde

Als verpleegkundige komt u in aanmerking voor de jaarlijkse telematicapremie. U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.


Wat is de telematicapremie?

De telematicapremie is een forfaitair bedrag dat wij jaarlijks betalen aan verpleegkundigen die hun patiëntendossiers beheren met een aanvaard softwarepakket en die ook aan 2 andere voorwaarden voldoen.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bedraagt 800 EUR.

Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor de premie, moet u aan 3 voorwaarden voldoen:

  1. U beheert uw patiëntendossiers elektronisch.
    U gebruikt daarvoor een van de softwarepakketten die de Overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen heeft aanvaard, in overeenstemming met het eHealth-platform. Deelt u een pakket met andere verpleegkundigen? Dan moet de softwareproducent bij de aanvraag van de premie bevestigen dat dit toegelaten is.
  2. U bent toegetreden tot de nationale overeenkomst tussen de verpleegkundigen en de verzekeringstellingen voor het volledige jaar waarvoor u de premie vraagt. Voor het premiejaar waarin u voor het eerst geregistreerd bent bij het RIZIV, volstaat het om zich tijdens dat jaar aan te sluiten bij de overeenkomst. 
    U hebt tijdens het jaar waarvoor u de premie vraagt een minimumactiviteit die overeenstemt met een bedrag van minstens 7.000 W-waarden aan terugbetaalde verpleegkundige verstrekkingen in het kader van  artikel 8 van de nomenclatuur. Het betreft hier het deel van de tegemoetkoming dat u ontvangt van de verzekeringsinstelling. We stellen dat vast aan de hand van uw profielgegevens van dat jaar.

Hoe vraagt u de premie aan?

U kunt uw aanvraag online indienen via de module “Premieaanvragen” op onze ProGezondheid-toepassing.

Wanneer vraagt u de premie aan?

U kan uw premie 2021 aanvragen vanaf begin juli tot en met 31 oktober 2022.

Wanneer ontvangt u de premie?

Reglementair gezien gebeurt de uitbetaling vóór het einde van het jaar waarin u de premieaanvraag indient.

Voorbeeld: De premie voor 2020 ontvangt u normaal gezien voor het einde van december 2021.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 15 december 2022