Financiële vergoeding voor bijscholing van verpleegkundigen: opsturen van het opleidingsverslag

Als u een bijscholing organiseert voor verpleegkundigen die in aanmerking komt voor een financiële vergoeding van ons, dan moet u elk jaar een opleidingsverslag opsturen.


U stuurt uw verslag:

  • met de noodzakelijke gegevens erin.

  • via e-mail naar nursereport@riziv.fgov.be

  • tijdig, dat wil zeggen tegen 30 juni van elk kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar van de georganiseerde opleidingen (voor de opleidingen die u vanaf 2013 hebt georganiseerd).

Meer informatie

Reglementering

Contacten

 

Laatst aangepast op 25 september 2014