Financiële vergoeding voor bijscholing van verpleegkundigen

Als u als verpleegkundige bij ons bent ingeschreven, dan kunt u onze jaarlijkse vergoeding van het RIZIV krijgen voor de kosten van de bijscholingen die u hebt gevolgd.

 
Wat zijn de voorwaarden om die financiële vergoeding te krijgen?

 1. In de loop van het jaar waarvoor u de vergoeding voor de bijscholing aanvraagt, moet u de financiële vergoeding voor het gebruik van telematica en het elektronisch beheer van de dossiers (telematicapremie) krijgen.

 2. Als gevolg van de Covid-crisis, moet u voor het jaar 2021 uitzonderlijk 4 uur bijscholing hebben gevolgd (in plaats van 5 uur per kalenderjaar zoals in de vorige jaren:
  • Opleidingen over artikel 8 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen of elke andere specifieke regelgeving van de sector thuisverpleging
  • Opleidingen  en/of training over de actualisering of het ‘evidence based’ werken in het kader van de thuisverpleging.
  • Die opleidingen kunnen gevolgd worden via een « e-learning »pakket indien zij voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen (zie volgend punt).

 3. U moet de bijscholingsattesten gedurende 5 jaar bewaren vanaf de datum van de bijscholing en bij controle kunnen voorleggen.
  • Vraagt u een individuele vergoeding aan, aangezien u geen lid was van een dienst voor thuisverpleging met een uniek derdebetalersnummer gedurende het jaar waarvoor u de vergoeding aanvraagt? Dan moet u zelf de attesten bewaren en kunnen voorleggen.
  • Vraagt de verantwoordelijke van uw dienst voor thuisverpleging met een uniek derdebetalersnummer een groepsvergoeding aan? Dan moet u hem een kopie van de attesten bezorgen. Hij moet de attesten bewaren en ze kunnen voorleggen.

 Welke gegevens moeten op het attest van de gevolgde bijscholing staan

Welke opleidingen (bijscholingen) komen in aanmerking?

Wilt u weten welke opleidingen er in uw regio zijn? Contacteer dan uw beroepsorganisatie, uw dienst voor thuisverpleging of zijn federatie of de erkende onderwijsinstellingen voor gezondheidszorgberoepen.

Welk bedrag ontvangt u?

U ontvangt jaarlijks 175 EUR.

Hoe vraagt u onze financiële vergoeding aan?

Afhankelijk van uw situatie vraagt u ofwel een individuele vergoeding ofwel een groepsvergoeding aan.

 • Als verpleegkundige die geen lid was van een dienst voor thuisverpleging met een uniek derdebetalersnummer gedurende het jaar waarvoor u de vergoeding aanvraagt kunt u een individuele vergoeding aanvragen.
  Was u tijdens het kalenderjaar waarin u de bijscholing hebt gevolgd, lid van een dienst voor thuisverpleging met een uniek derdebetalersnummer (ongeacht het aantal dagen)? Dan kunt u de individuele vergoeding niet aanvragen. De verantwoordelijke van uw groep moet dan de vergoeding aanvragen. 

 • Als verantwoordelijke van een dienst voor thuisverpleging met een uniek derdebetalersnummer kunt u voor uw leden een groepsvergoeding aanvragen.

 • Als lid van een dienst voor thuisverpleging die niet verantwoordelijk is voor die dienst, kunt u noch de individuele vergoeding, noch de groepsvergoeding aanvragen.

Vraag de vergoeding aan via de webtoepassing “Premieaanvragen” toegankelijk via ProGezondheid (het online beheer van identificatie (en financiële) gegevens).

Wanneer vraagt u onze financiële vergoeding aan?

U vraagt u de vergoeding aan uiterlijk op 15 september inbegrepen van het jaar dat volgt op het jaar waarvoor u de vergoeding aanvraagt.

U kan de vergoeding voor het jaar 2021 aanvragen vanaf 22 maart 2022.
(voorbeeld: u dient uw aanvraag voor bijscholing gevolgd in 2021 in tussen 15.03.2022 en 15.09.2022)

Organisatoren van bijscholingen: hoe verstuurt u uw jaarverslagen?

Als organisator van een opleiding die een bijscholing heeft georganiseerd voor de verpleegkundigen die in aanmerking komen voor de financiële vergoeding, verstuurt u uw jaarverslagen volgens deze welbepaalde procedure.

Dit is dus geen procedure voor de verpleegkundigen zelf.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 23 december 2022