Terugbetaling van medische verstrekkingen of medische hulpmiddelen via Qermid

De zorgverzekering vergoedt bepaalde medische verstrekkingen of bepaalde medische hulpmiddelen pas nadat u gegevens hebt geregistreerd. De terugbetaling van deze verstrekkingen of medische hulpmiddelen is dus ondergeschikt aan de registratie van gegevens.

Om de registratie van deze gegevens en dus de terugbetaling  te vergemakkelijken en versnellen, zijn verschillende elektronische registers verschenen, onder de naam Qermid (Quality Electronic Registration of Medical acts, Implants and Devices).


Wat zijn de doelen en voordelen van de Qermid-registers?

Concreet laten de Qermid-registers toe dat:

  • het ziekenhuis de patiëntgegevens kan registreren: persoonlijke, medische en, waar van toepassing, materiële gegevens
  • het College van artsen-directeurs de vergoedingsbeslissing kan vastleggen en doorsturen naar andere belanghebbenden.

De voordelen die de Qermid-registers bieden zijn:

  • het afschaffen van de papieren documenten
  • het correct en efficiënter behandelen van de aanvragen tot terugbetaling waarvoor een akkoord van het College van artsen-directeurs of de adviserend-arts van de mutualiteit vereist is
  • gegevens te verzamelen om toe te zien op de toepassing van de wet en om medische technologieën te analyseren en evalueren.

Welke verstrekkingen registreert u en in welke Qermid-registers?

Drie ontwikkelaars zijn verantwoordelijk voor de huidige registers: Smals, Healthdata en Bewell Innovations.
Healthdata zal vanaf nu alle nieuwe, door het RIZIV gefinancierde registers ontwikkelen en alle door Smals en Bewell Innovations ontwikkelde registers zullen in de komende jaren naar Healthdata worden overgedragen.

Deze tabel toont alle huidige registers. Deze zal worden bijgewerkt telkens wanneer de medische directie van het RIZIV een nieuw register aanmaakt.

 

Betrokken implantaat Naam van het register Wettelijke basis Implantatie- periode van toepassing Registratie- periode van toepassing Ontwik-
kelaar
Registratie-code in de elektronische facturatie
Implanteerbare hartdefibrillatoren Defibrillatoren Revalidatie- overeenkomst Van
01.01.2010
t.e.m. 31.12.2023
  Smals Ja
Vanaf
01.01.2024
  HD 2.0 Neen
Implanteerbare hartstimulatoren en resynchronisatie-hartstimulatoren Pacemakers Lijst van verstrek- kingen,
F-§01
Van
01.01.2011
t.e.m. 30.11.2018
  Smals Ja
Van
01.12.2018
t.e.m.
31.03.2023
HD 1.0 Ja
  Vanaf
01.04.2023
HD 2.0 Neen
Aorta-, iliacale en thoracale endoprothesen Endoprothesen

Lijst van verstrek- kingen,
G-§04

Nomenclatuur van gezondheid-sprestaties,
artikel 34 § 1er

Van
01.07.2011
t.e.m.
30.11.2019
  Smals Ja
Coronaire dilataties met of zonder plaatsing van stent Coronaire stents Lijst van verstrekk- ingen,
F-§05
Van
01.03.2012
t.e.m. 31.05.2019
  Smals Ja
Coronaire angioplastiek Van
01.06.2019
t.e.m.
31.03.2023
HD 1.0 Ja, zie facturatie-instructies voor ziekenhuizen die gebruik maken van S2S
  Vanaf
01.04.2023
HD 2.0 Neen
Heup- en kniegewrichts-prothesen Orthopride Lijst van verstrek- kingen,
L-§09
Van
01.07.2014
t.e.m.
28.02.2023
Smals Ja
Gewrichtprothesen van de heup, de knie en de totale femur   Vanaf
01.03.2023
HD 2.0 Neen
Implantaten die de verankering van een externe prothese toelaten Amputatie Lijst van verstrek- kingen,
L-§29
Vanaf
01.02.2017
  HD 1.0 Ja
Implanteerbare netjes voor herstel van prolaps, voor plaatsing langs vaginale weg Prolaps Lijst van verstrek- kingen,
H-§04
Vanaf
01.06.2017
  HD 1.0 Ja
Neurostimulatoren in geval van chronische pijn NeuroPain Lijst van verstrek- kingen,
B-§02
Vanaf
01.01.2018
  BeWell Innova-
tions
Ja
Predictive tests for a therapeutic response PITTER Artikel 33ter en hoofdstuk VIII Van
01.07.2019
t.e.m. 31.08.2023
  HD 1.0 Ja, zie facturatie-instructies voor specificiteiten
  Vanaf 01.09.2023 HD 2.0 Neen
Implanteerbare sensor voor de continue meting glucoseniveau Implantable CGM Lijst van verstrek- kingen,
M-§01

Vanaf
01.10.2019

  HD 1.0 Ja
Endobronchiale éénrichtingsklep Endobronchiale klep Lijst van verstrek- kingen,
I-§02
Vanaf
01.02.2020
(jaarlijks register)
  HD 2.0 Neen
Spine chirurgie Spine chirurgie Nomenclatuur van gezondheids-prestaties,
artikel 14 n)
Vanaf
01.01.2023
  HD 2.0 Neen
Hartkleppen Hartkleppen Lijst van verstrek- kingen,
F-§09
Vanaf
01.05.2023
  HD 2.0 Neen
Materiaal voor ventrikel-ondersteuning Materiaal voor ventrikel-ondersteuning Lijst van verstrek- kingen,
F-§25
Nader te bepalen   HD 2.0 Neen

 

Hierbij een overzicht van de registratiecodes.

Overgangsbepalingen registers bij Healthdata

Naar aanleiding van meerdere problemen bij de ziekenhuizen met de registers v2 bij Healthdata.be zijn overgangsbepalingen t.e.m. 30 september 2023.
Vanaf 1 oktober 2023 is het opnieuw verplicht om te registreren voor u kan factureren. Alle implantaties vanaf de start van het register v2 bij Healthdata tot en met 30 septembre 2023 m.b.t. Spine chirurgie, Orthopride, Pacemakers, Coronaire angioplastiek en Hartkleppen moet u vóór 1 januari 2024 retroactief registreren in het desbetreffende register.

Modaliteiten voor registratie en overdracht

Elk Qermid-register heeft zijn eigen modaliteiten, waarin de manier om zich aan te loggen, te registreren, te valideren en de gegevens te corrigeren wordt uitgelegd,  alsook de manier waarop deze worden overgedragen naar de verschillende actoren.

Modaliteiten voor het registreren en overdragen van gegevens betreft medische verstrekkingen en/of medische hulpmiddelen.

Toegang voor de wetenschappelijke verenigingen

In toepassing van de GDPR-regelgeving moet u, als wetenschappelijke vereniging, een aantal algemene principes respecteren bij de toegang tot gepseudonimiseerde gegevens in de registers voor de evaluatie van verstrekkingen en bij het gebruik van de resultaten uit de registers Healthdata / Neuropain in communicaties of publicaties.

Hierna vindt u die algemene principes en het aanmeldingsformulier bij publicatie / presentatie van resultaten uit de registers Healthdata / Neuropain dat u voor elke communicatie of publicatie indient via e-mail via implant@riziv-inami.fgov.be:

 

Contacten

 

Laatst aangepast op 30 augustus 2023