Vroedvrouwen

De verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) komt tegemoet in het honorarium van bepaalde verstrekkingen die u mag verlenen. Deze pagina bundelt de informatie die u nodig hebt om de reglementering correct te kunnen toepassen. U vindt hier bovendien de documenten en webtoepassingen die u nodig hebt voor de uitoefening van uw beroep en/of om met ons te communiceren.

 

Uitoefening van uw beroep

U vindt hier de info over de administratieve aspecten van uw beroep (erkenning, RIZIV-nummer, reclame maken, enz). U vindt hier ook info over het bestellen van getuigschriften of hoe u een adreswijziging of andere informatie meedeelt.

Verstrekkingen, tarieven en tegemoetkomingen

U vindt hier info over:

Financiële hulp

Als vroedvrouw kunt u een RIZIV-tegemoetkoming in het kader van E-gezondheid (telematicapremie) krijgen.

 

Gewijzigde pagina's  Gewijzigde pagina's

 

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 01 februari 2023