Vroedvrouwen: recente aanpassingen aan de nomenclatuur van uw geneeskundige verstrekkingen

Toelichting bij bepaalde aanpassingen aan de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen (NGV) verleend door vroedvrouwen (art. 9, a) van de NGV).


Aanpassingen op 1 juli 2022

Vanaf 1 juli 2022 is er een specifiek nomenclatuurnummer voor postnataal toezicht en verzorging thuis gedurende de vijfde dag volgend op de dag van de verlossing verleend tijdens het weekend of op een feestdag. U kan deze verstrekking attesteren via het nomenclatuurnummer ‘422995’. Het honorarium is momenteel gelijk aan dat voor de verzorging op een weekdag maar kan afhankelijk van de beschikbare begrotingsmiddelen in de nabije toekomst worden verhoogd naar analogie met het weekendhonorarium van dag 4 na de verlossing.

Voor postnataal toezicht en verzorging thuis op de vijfde dag na de dag van de bevalling verleend tijdens de week blijft de code "422951" van toepassing. 

Aanpassingen op 1 december 2019

Postnatale verstrekkingen vanaf de 6e dag volgend op de dag van de verlossing

Het totale aantal ‘gewone’ postnatale verstrekkingen vanaf de 6e dag postpartum vermindert van 7 naar 6. Vanaf 1 december 2019 is het dus niet meer mogelijk voor u om vanaf de 6e dag postpartum nog een 7e ‘gewone’ postnatale verstrekking te attesteren met een terugbetaling door de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging).

Als een patiënte nog nood heeft aan bijkomende zorg, kan ze nog terugvallen op:

  • hetzij de 3 verstrekkingen, met motivering door vroedvrouw
  • hetzij de verstrekkingen op voorschrift bij verwikkelingen.

(KB 10.10.2019 – BS 28.10.2019)

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 17 juni 2022