Info over de geneesmiddelen van uw patiënt consulteren via ProGezondheid

Vandaag kunnen artsen, tandartsen, vroedvrouwen en verpleegkundigen als individuele zorgverleners en dus niet via een instelling via de dienst “VIDIS” in ProGezondheid de informatie over de geneeskundige behandeling van hun patiënten bekijken.

Het gaat over het medicatieschema van de patiënten in Vlaanderen. Later zullen er meer functionaliteiten beschikbaar zijn zoals dagboeknotities en een overzicht van openstaande voorschriften.

We bieden deze functie aan in ProGezondheid omdat nog niet alle softwarepakketten voor zorgverleners vandaag in staat zijn om de bestaande informatie te consulteren over de geneesmiddelen die hun patiënt neemt. Nochtans is dat van belang om een optimale zorg te kunnen verlenen aan uw patiënt.


Welke gegevens kan u consulteren ?

Vandaag gaat het enkel om het medicatieschema van uw patiënten, als arts, tandarts, verpleegkundige of vroedvrouw. Meer bepaald kan u het gedeeld medicatieschema consulteren van patiënten die hun verblijfsadres of hun domicilie in Vlaanderen hebben, en voor wie er een medicatieschema aanwezig is in de regionale kluis “Vitalink”. Op deze pagina verduidelijken we een aantal definities en verantwoordelijkheden met betrekking tot het medicatieschema.

Later dit jaar wordt het mogelijk om het medicatieschema te raadplegen van Belgen voor wie het gedeeld medicatieschema aanwezig is in de andere regionale kluizen van Réseau Santé Wallon of van het Brussels Gezondheidsnetwerk.

Daarnaast wordt het in het voorjaar van 2021 ook mogelijk om dagboeknotities te lezen en aan te maken. Ook hier geldt dat dit voorlopig enkel zal gaan over de gegevens die beschikbaar zijn in de regionale kluis “Vitalink” terwijl we dit later dit jaar uitbreiden voor alle regio’s.

Tot slot zal u tegen september 2021 via VIDIS ook de openstaande voorschriften kunnen consulteren.

Waarom deze gegevens consulteren ?

VIDIS maakt het mogelijk om gegevens over het geneesmiddelengebruik van uw patiënt te consulteren  als arts, tandarts, vroedvrouw of verpleegkundige zonder commercieel pakket en enkel als individuele zorgverlener (niet vanuit een instelling zoals een ziekenhuis). Net zoals  PARIS toelaat aan voorschrijvers die niet over een commercieel pakket beschikken om elektronische voorschriften aan te maken.

In het kader van de continue zorg voor uw patiënt is het van belang dat u als zorgverlener beschikt over deze informatie. Dit laat u toe om de kwaliteit van de zorg voor uw patiënt te garanderen.

Bovendien laat het zicht op deze informatie u toe als zorgverlener om eventuele ontbrekende of foutieve gegevens te signaleren of te corrigeren in de authentieke bron.

U krijgt via de service “VIDIS” dezelfde informatie te zien die uw patiënt kan raadplegen als hij/zij via Mijngezondheid.be de link mijn medicatieschema aanklikt. Dit stelt u in staat om:

  • Eventueel uw patiënt te vertellen of te tonen hoe hij/zij deze informatie zelf kan consulteren, en
  • Uitleg te geven aan de patiënt over de informatie die hij/zij te zien krijgt via Mijngezondheid.be

Wie kan deze gegevens bekijken?

Met respect tot de in eHealth bepaalde toegangsmatrix, kunnen artsen, tandartsen, vroedvrouwen en verpleegkundigen het medicatieschema consulteren.

Opgelet: enkel zorgverleners die niet in een instelling werken (vb. ziekenhuis) kunnen momenteel medicatieschema’s raadplegen.

Later dit jaar wordt de service “VIDIS” ook toegankelijk gemaakt voor apothekers en ziekenhuisapothekers.

Welke voorwaarden gelden er? U moet:

  • aan de voorwaarden voldoen om via ProGezondheid in te loggen (een RIZIV nummer hebben)
  • een actief visum hebben (er gebeurt hiervoor een consultatie van de databank Cobhra)
  • een therapeutische relatie hebben met de patiënt waarvoor u de gegevens opvraagt, en dat deze patiënt zijn geïnformeerde toestemming heeft gegeven voor het delen van zijn gezondheidsgegevens.

Op deze manier voldoen we aan alle GDPR en eHealth regels.

VIDIS slaat geen enkel gegeven van de patiënt op : alle gegevens worden uit de authentieke bron opgehaald en aan u als zorgverlener getoond. Na de sessie verdwijnt alle opgeroepen informatie, en bij een nieuwe consultatie zal u de procedure moeten herhalen.

Hoe werkt de tegel in ProGezondheid?

Als u op de tegel VIDIS klikt, zal u een tussenscherm krijgen waarin u het rijksregisternummer van uw patiënt kan inbrengen. Dat kan:

  • hetzij door dit nummer manueel in te typen,
  • hetzij door via een e-reader de gegevens te slepen naar het invulveld.

Eenmaal u bevestigd hebt dat het Rijksregisternummer correct is, kan u de knop activeren “ga naar VIDIS” waarbij VIDIS de gegevens van deze patiënt toont, dit op voorwaarde dat u een therapeutische link hebt met deze patiënt.

Opmerking over webbrowsers:

VIDIS werkt in zo goed als alle browsers, behalve in Internet Explorer.

Contacten

 

Laatst aangepast op 05 december 2022