De vergoedingen die wij betalen aan zorgverleners

Bent u zorgverlener? Dan hebt u mogelijk recht op vergoedingen van ons. Via de webtoepassing ProGezondheid krijgt u een overzicht van de betaalde vergoedingen.


COVID-19: impact op uw sociaal statuut

We voorzien geen verlaging van de activiteitsdrempels 2021 ingevolge de Covid-19-pandemie. Activiteiten in test-, triage- en vaccinatiecentra komen wel in aanmerking, ongeacht de aard van de activiteit (onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad).

U  kan een bewijs van uw aantal gepresteerde uren in dit type centra  toevoegen aan uw aanvraag per mail of via de post.

Alle schriftelijke bewijsstukken opgesteld, gevalideerd of aanvaard door een voor de centra representatieve derde, met duidelijke indicatie van de gepresteerde uren komen hierbij als bewijs in aanmerking. Vallen hier bijvoorbeeld onder:

  • Aanvaarde facturen
  • (Interim)contracten
  • Loonfiches
  • Verklaringen vanwege de centra

Opgelet: een verklaring op eer die u zelf opstelde volstaat niet

Meer info over uw sociaal statuut als:

COVID-19 – Onze tegemoetkoming in de kosten voor beschermingsmateriaal: voor verschillende beroepen en aangepast aan hun specificiteiten

We voorzien een tegemoetkoming in de kosten voor uw beschermingsmateriaal en –maatregelen die u als zorgverlener draagt in een privépraktijk en bij ambulante zorg.

Vergoedingen voor artsen

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan hebt u als huisarts recht op:

Let op!  We betalen geen:

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan hebt u als arts-specialist recht op:

Vergoedingen voor tandartsen

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan hebt u als tandarts recht op:

Vergoedingen voor apothekers

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan hebt u als apotheker recht op het ‘sociaal statuut’.

Vergoedingen voor apothekers-biologen

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan hebt u als apotheker-bioloog recht op:

Vergoedingen voor kinesitherapeuten

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan hebt u als kinesitherapeut recht op:

Vergoedingen voor verpleegkundigen

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan hebt u als verpleegkundige recht op:

Vergoedingen voor logopedisten

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan hebt u als logopedist recht op het ‘sociaal statuut’.

Vergoedingen voor vroedvrouwen

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan hebt u als vroedvrouw recht op een telematicapremie.

Een overzicht krijgen van de betaalde vergoedingen

U kunt een overzicht krijgen van de betaalde vergoedingen via de webtoepassing ProGezondheid > Mijn Services > Betalingsoverzicht

U kunt ProGezondheid ook gebruiken om andere gegevens online te beheren, bv. om:

Contacten

 

Laatst aangepast op 22 december 2022