Het zorgpersoneelsfonds

Het Zorgpersoneelsfonds heeft als doel om de werkgelegenheid en de vorming uit te breiden en te verbeteren voor:

- verpleegkundigen door onder andere de financiering van netto creatie van tewerkstelling van zorgpersoneel
- het ondersteunend personeel dat het zorgpersoneel rechtstreeks ontlast.

Zo verhogen we de effectieve tijd voor zorg aan patiënten, met prioriteit voor aangeboden zorg aan het bed van de patiënten te verhogen.


Dit fonds, opgericht in 2019, wordt bestendigd vanaf het jaar 2021 en heeft betrekking op:

  • ziekenhuizen, 
  • thuisverpleging
  • wijkgezondheidscentra.

De omzendbrief Zorgpersoneelsfonds van augustus 2021 specificeert

  • de criteria voor het scheppen van banen en voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van het verplegend personeel die het fonds ten laste kan nemen.
  • elementen over het lokaal sociaal overleg, de rapportering en de evaluatie die wettelijk nodig is.

Contacten

 

Laatst aangepast op 17 september 2021