Terugbetaling van menselijk lichaamsmateriaal

De terugbetaling voor de aflevering van menselijk lichaamsmateriaal is mogelijk volgens bepaalde voorwaarden die in een koninklijk besluit zijn opgenomen.

Als u in een ziekenhuis werkt waar het materiaal wordt ingeplant, dan moet u een aantal voorwaarden naleven.


Wat zijn de voorwaarden om de terugbetaling van menselijk lichaamsmateriaal aan te vragen?

Om te worden terugbetaald, moet het menselijk lichaamsmateriaal:

 

Hoe kunt u de terugbetaling van menselijk lichaamsmateriaal verkrijgen?

  • Als verantwoordelijke arts voor de transplantatie moet u een kennisgevingsdocument (zie bijlage 1 van het koninklijk besluit van 2 juni 2010) in 2 exemplaren opstellen:
    • één exemplaar stuurt het ziekenhuis naar de verantwoordelijke arts van de bank voor menselijk lichaamsmateriaal , of naar zijn vervanger
    • het andere exemplaar stuurt het ziekenhuis naar de verzekeringsinstelling.
  • Het ziekenhuis waar het materiaal wordt ingeplant moet de prijs voor het afleveren van het materiaal op de ziekenhuisfactuur attesteren. 
     

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 31 maart 2021