Verifieer de identiteit van uw patiënten in het ziekenhuis

Bij een raadpleging of een (spoed)opname in het ziekenhuis, is het belangrijk om uw patiënten correct te identificeren. Dit heeft talrijke voordelen, bijvoorbeeld voor de facturatie en terugbetaling van de zorg voor de patiënt.

Als ziekenhuismedewerker zal u vanaf 2024 in principe verplicht zijn om de identiteit van uw patiënten te verifiëren als u de derdebetalersregeling toepast.


Waarom de identiteit van uw patiënten verifiëren?

De patiënt correct identificeren, zorgt voor:

  • een extra garantie op de beste zorg, de juiste behandeling en een correcte toekenning van medische gegevens voor de patiënt
  • het vermijden van administratieve fouten en facturatiefouten (een efficiënte samenwerking tussen de ziekenhuizen en de ziekenfondsen)
  • het bestrijden van eventuele fraude, waaronder mogelijke identiteitsfraude door patiënten

Het verifiëren van de identiteit van de patiënt heeft in geen enkel geval als doel om de toegankelijkheid van de geneeskundige verzorging te beperken.

Hoe de identiteit van uw patiënten verifiëren?

Gebruik als ziekenhuismedewerker bij voorkeur de volgende identiteitsmiddelen om uw patiënt te identificeren:

  • voor een volwassene: zijn Belgische elektronische identiteitskaart (eID) of elektronische vreemdelingenkaart
  • voor een kind: zijn Kids-ID of ISI+ kaart.

Sinds 26 april 2021 vervangen de nieuwe eID-kaarten geleidelijk de elektronische identiteitskaarten die het einde van hun geldigheidsduur bereikt hebben of als verloren, gestolen of vernietigd zijn opgegeven. Dit verandert de manier waarop eID-kaarten worden gelezen omdat de contact chip op de achterkant van de nieuwe kaart staat. Klik hier voor meer informatie over de nieuwe eID-kaart of om de meest recente versie van de eID-software te installeren.

Als de patiënt niet beschikt over een van deze documenten, gebruik dan:

  • een attest van verlies of diefstal van de identiteitskaart,
  • een attest van sociaal verzekerde,
  • of een kleefbriefje van het ziekenfonds.

Verplicht vanaf 2024 bij toepassing van de derdebetalersregeling

In de thuiszorg zijn verpleegkundigen al sinds 1 oktober 2017 verplicht om de identiteit van hun patiënten te verifiëren.

Voor de ziekenhuissector heeft het Verzekeringscomité op 16 december 2019 de modaliteiten voor de verificatie van de identiteit van de patiënt goedgekeurd, die werden uitgewerkt door de ziekenhuizen en verzekeringsinstellingen.

Op termijn zal u als ziekenhuismedewerker ook verplicht worden om de identiteit van uw patiënten te verifiëren als u elektronisch factureert en de derdebetalersregeling toepast. Als de monitoringfase geen grote problemen aan het licht brengt, is deze verplichting in principe gepland voor 1 januari 2024.

De testfase, die liep vanaf september 2021, is afgelopen. Deze fase heeft geleid tot een aantal preciseringen en toevoegingen aan de instructies voor elektronische facturatie.

De monitoringfase, waarbij u de gegevens met betrekking tot de lezing van de identiteit van uw patiënten kan registreren in het elektronisch facturatiebestand, is gestart op 1 mei 2022.  Deze zal duren tot de verplichte registratie in werking treedt. De monitoringfase zal worden geëvalueerd in september 2023 op basis van de gefactureerde maanden februari, maart en april 2023.

Maak er, in afwachting van deze verplichting, vanaf vandaag al de gewoonte van om de identiteit van uw patiënten te verifiëren!

Contacten

 

Laatst aangepast op 05 mei 2022