Verzorging in ziekenhuizen

We zetten een aantal elementen op een rijtje die de ziekenhuisfactuur bepalen en geven toelichting bij de permanentie- en beschikbaarheidshonoraria. We zetten ook de overeenkomsten met de ziekenhuizen op een rijtje.

 
Verpleegdagprijs

De verpleegdagprijs  is een forfaitair bedrag dat de kosten dekt voor het verblijf en de verzorging in het ziekenhuis, met uitzondering van de geneesmiddelen, de honoraria voor de verstrekkingen en eventuele supplementen.

Farmaceutische specialiteiten

Voor farmaceutische specialiteiten geldt het volgende:

(Pseudo)nomenclatuur

Medische beeldvorming – Aanrekenen van verstrekkingen met zware medische toestellen

Sinds 1 juni 2016 moet het ziekenhuis bij de facturatie van onderzoeken medische beeldvorming uitgevoerd met zware medische toestellen, (meer bepaald CT, PET, PET-CT, PET-NMR, SPECT-CT en NMR), het unieke RIZIV- facturatienummer van het toestel waarmee het onderzoek werd uitgevoerd vermelden. Zonder deze vermelding mag het onderzoek niet worden aangerekend aan de patiënt noch de ziekteverzekering.

Het ziekenhuis/exploitant moet bij de facturatie ook het identificatienummer van de erkende ziekenhuisdienst of de plaats van verstrekking waar het onderzoek werd uitgevoerd, vermelden.

Specifieke tegemoetkomingen

Permanentie- en beschikbaarheidshonoraria

Overeenkomsten met ziekenhuizen

Verschillende overeenkomsten leggen afspraken vast met de ziekenhuizen:

Tegemoetkoming hemodialyse

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 15 februari 2023