Oncofreezing: behoud van de vruchtbaarheid

Verzorgingsinstellingen kunnen toetreden tot een overeenkomst met het RIZIV. Patiënten kunnen een tegemoetkoming krijgen voor de afname, invriezing en bewaring van gameten of gonadaal weefsel vóór een kankerbehandeling of vóór een preventieve ovariëctomie, in een van de toegetreden instellingen.

Context van de overeenkomst

De overeenkomst voorziet een tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de afname, invriezing en bewaring van gameten of gonadaal weefsels voor volgende patiënten:

  • patiënten die een therapeutisch schema moeten ondergaan dat potentieel gonadotoxisch is voor één van de volgende indicaties;
  • neoplastische aandoening van een orgaan (solide tumor);
  • hematopoëtische of ganglionaire maligne aandoening (leukemie, lymfoom, multipel myeloom, ...);
  • patiënten met testiskanker die geen radio- of chemotherapeutische behandeling krijgen;
  • patiënten met borderline ovariumtumor(en);
  • patiënten die draagsters zijn van een genetische mutatie die een preventieve ovariëctomie moeten ondergaan wegens een hoog risico op borst- en/of eierstokkanker;
  • patiënten met een hematopoëtische aandoening die een stamceltransplantatie noodzakelijk maken;

De nieuwe regels zijn vastgelegd in een model van overeenkomst tussen de verzorgingsinstellingen en het RIZIV, goedgekeurd op het Verzekeringscomité op 2 juli 2018.

Toetreding tot de overeenkomst

Enkel de verzorgingsinstellingen die beschikken over een zorgprogramma "erkende reproductieve geneeskunde B", zoals bedoeld in het Koninklijk Besluit van 15 februari 1999, mogen tot deze overeenkomst toetreden.

Voor activiteiten voor het behoud van de vruchtbaarheid bij jongeren onder de 16 jaar, moet de verzorgingsinstelling eveneens voldoen aan de normen die zijn vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 2 april 2014.

U vindt de verzorgingsinstellingen die zijn toegetreden tot de overeenkomst, de zogenaamde “B-centra”, in de lijst van verzorgingsinstellingen op de website van het "Belgian Register for Assisted Procreation" (BELRAP).

Evaluatie van de overeenkomst

Deze overeenkomst wordt jaarlijks geëvalueerd aan de hand van een jaarverslag van de activiteiten van de verzorgingsinstelling.

Meer info over de evaluatie vindt u vanaf in de artikelen 14 tot en met 16 van de overeenkomst.

Geldigheidstermijn van de overeenkomst

De overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Meer informatie over de geldigheidstermijn en de opzeggingsvoorwaarden vindt u in artikel 17 van de overeenkomst.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 11 augustus 2021