Polyfarmacie bij ouderen - Infospot

Polyfarmacie bij ouderen - Infospot (januari - februari - maart 2014)
Uitgever
J. De Cock
Auteur
RIZIV
Publicatiedatum
10/04/2014
Publicatietype
Studie
Thema's
Médicaments

Regelmatig worden vanuit verschillende hoeken vragen gesteld bij de werkzaamheid en de veiligheid van onze geneesmiddelen. Uiteindelijk komt het steeds neer op een afweging van de baten en de risico’s waarbij de balans voor eenzelfde geneesmiddel niet steeds identiek is voor alle patiënten.
Zo spelen factoren als geslacht, leeftijd en het gebruik van co-medicatie een belangrijke rol. Indeze Infospot wordt stilgestaan bij deze 2 laatste factoren.

Meer informatie

Contacten