De TOP 25 van de geneesmiddelen in de uitgaven geneeskundige verzorging 2010 - Infospot

De TOP 25 van de geneesmiddelen in de uitgaven geneeskundige verzorging 2010 - Infospot - (juli - augustus - september 2010)
Uitgever
J. De Cock
Auteur
RIZIV
Publicatiedatum
22/09/2011
Publicatietype
Studie
Thema's
Geneesmiddelen

Deze 25 geneesmiddelen vertegenwoordigen 37% van de totale netto-uitgaven (dit zijn de uitgaven voor de verplichte verzekering) en 23% van het behandelingsvolume (DDD). Ter verduidelijking: er bestaan naast deze 25 geneesmiddelen nog 741 werkzame bestanddelen waarvoor er een verzekeringstegemoetkoming is in de ambulante sector. 

Meer informatie

Contacten