De TOP 25 van de werkzame bestanddelen van de uitgaven in de ambulante sector van de verzekering voor geneeskundige verzorging in 2013 - Infospot

(Infospot juli - augustus - september 2014)
Uitgever
J. De Cock
Auteur
RIZIV
Publicatiedatum
22/09/2014
Publicatietype
Studie
Thema's
Médicaments
De TOP 25 van de werkzame bestanddelen vertegenwoordigen 35 % van de totale netto-uitgaven (dit zijn de uitgaven voor de verplichte verzekering) en 26 % van het behandelingsvolume (DDD). Ter verduidelijking: er bestaan naast deze 25 werkzame bestanddelen nog 718 werkzame bestanddelen waarvoor er een verzekeringstegemoetkoming is door de verplichte ziekteverzekering in de ambulante sector.
 


Meer informatie

Contacten