De TOP 25 van de werkzame bestanddelen van de uitgaven in de ambulante sector van de verzekering voor geneeskundige verzorging in 2015 - Infospot

De TOP 25 van de werkzame bestanddelen van de uitgaven in de ambulante sector van de verzekering voor geneeskundige verzorging in 2015 - Infospot (juli - augustus - september)
Uitgever
J. De Cock
Auteur
RIZIV
Publicatiedatum
26/10/2016
Publicatietype
Studie
Thema's
Médicaments

De TOP 25 van de werkzame bestanddelen vertegenwoordigt 35 % van de totale netto-uitgaven (dit zijn de uitgaven voor de verplichte verzekering) en 24 % van het behandelingsvolume (DDD). Ter verduidelijking: er bestaan naast deze 25 werkzame bestanddelen nog 730 werkzame bestanddelen waarvoor er een tegemoetkoming is door de verplichte ziekteverzekering in de ambulante sector.

Meer informatie

Contacten