Jaarverslag 2017

Het RIZIV

Om u kort het RIZIV te schetsen, hebben we voor 2 invalshoeken gekozen: een identiteitskaart van ons instituut en het woord van onze directie.

Kernactiviteiten

We geven u een overzicht van onze voornaamste activiteiten in 2017, ingedeeld per dienst.

Thema's 2017

We hebben voor 2017 verschillende thema's geselecteerd uit volgende sectoren:

  • geneeskundige verzorging
  • uitkeringen
  • controle
  • medische ongevallen.

Andere thema's hebben betrekking op verschillende sectoren en zijn het resultaat van de samenwerking van verschillende van onze diensten. Ze zijn daarom transversaal. 

Laatst aangepast op 09 juli 2018