De geneeskundige verstrekkingen die uw ziekenfonds terugbetaalt

Als u naar uw arts of tandarts gaat, als u een beroep doet op een kinesitherapeut, een verpleegkundige of een logopedist, enz., dan betaalt uw ziekenfonds een deel terug van de kosten die u hebt betaald. In de kosten van welke verstrekkingen komt uw ziekenfonds financieel tegemoet? Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming?


In de kosten van welke verstrekkingen komt uw ziekenfonds tegemoet?

 
De geneeskundige verstrekkingen die de ziekteverzekering terugbetaalt via uw ziekenfonds, zijn wettelijk bepaald. De voornaamste categorieën zijn:
 • de bezoeken en raadplegingen van huisartsen en artsen-specialisten
 • de verzorging door kinesitherapeuten
 • de verzorging door verpleegkundigen en diensten voor thuisverpleging
 • de tandverzorging
 • de verlossingen
 • de prothesen, rolstoelen, verbanden en implantaten
 • de ziekenhuisverpleging
 • de verzorging in rustoorden voor bejaarden
 • de revalidatiezorg.
 
Uw ziekenfonds komt ook tegemoet in de prijs van geneesmiddelen: magistrale bereidingen, farmaceutische specialiteiten en generische geneesmiddelen. De verzekeringstegemoetkoming is ofwel een terugbetaling, ofwel geldt de derdebetalersregeling.
 

De verstrekkingen van de nomenclatuur

 
De ‘Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen’ is de lijst met de verstrekkingen waarvoor uw ziekenfonds tegemoetkomt in de prijs (volledige of gedeeltelijke terugbetaling).
 
Elke verstrekking komt overeen met een nomenclatuurcode: een nummer dat uit 6 cijfers bestaat.
 
De nomenclatuur geeft naast de nomenclatuurcode ook een volledige omschrijving van de verstrekking en de uitleg die daarbij hoort.
 

Welk bedrag betaalt uw ziekenfonds terug?

 •  U betaalt aan uw zorgverlener een bedrag voor een verstrekking: dit is het honorarium.
 • Uw ziekenfonds komt tegemoet in de prijs van die verstrekking: dit is de tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering.
 • Het verschil tussen het officiële honorariumbedrag  en het bedrag dat uw ziekenfonds terugbetaalt, is uw persoonlijk aandeel (ook ‘remgeld’ genoemd).
 
Op het getuigschrift voor verstrekte hulp dat uw arts, tandarts, kinesitherapeut, enz. u overhandigt, vermeldt hij de nomenclatuurcodes die overeenstemmen met de verstrekkingen die hij heeft uitgevoerd. Ook uw ziekenhuisfactuur vermeldt de nomenclatuurcodes van alle verstrekkingen die zijn uitgevoerd.
 
Als u een nomenclatuurcode van uw getuigschrift ingeeft in onze databank Nomensoft, dan krijgt u:
 • de beschrijving van de geneeskundige verstrekking
 • het honorarium voor die verstrekking bij een geconventioneerde zorgverlener
 • het bedrag van de terugbetaling waarop u recht hebt. 

U kunt opzoeken of een zorgverlener geconventioneerd is of niet. Gebruik daarvoor onze webtoepassing ‘Een zorgverlener zoeken’. 

Wat is de tegemoetkoming van uw ziekenfonds als u onder de ‘verhoogde tegemoetkoming’ valt?

 
Bepaalde categorieën van mensen hebben recht op een hogere verzekeringstegemoetkoming (‘verhoogde tegemoetkoming’).
 
Als u recht hebt op de ‘verhoogde tegemoetkoming’, dan betaalt u een lager persoonlijk aandeel.
 
Via de databank Nomensoft vindt u het bedrag van de terugbetaling voor wie onder de ‘verhoogde tegemoetkoming’ valt en ook voor wie er niet onder valt.
 

Alle terugbetaalde verstrekkingen


Meer info over de terugbetaalde verstrekkingen vindt u in de linkernavigatie van onze website (individuele verzorging, verzorging in ziekenhuizen, verzorging in rustoorden, verzorging in gespecialiseerde centra, thuisverzorging, verzorging in medische huizen, geestelijke gezondheidszorg, geneesmiddelen, medische hulpmiddelen/medisch materiaal, gezondheidsproducten, Bijzonder solidariteitsfonds).

Meer informatie

 

Laatst aangepast op 31 januari 2018