Vergoedingssysteem van radiofarmaceutische producten

Radiofarmaceutische producten bestaan uit een heterogene groep van producten met verschillende statuten: farmaceutische specialiteiten, grondstoffen voor magistrale bereidingen, medische hulpmiddelen.
De expertise omtrent de radiofarmaceutische producten is gebundeld in één orgaan: de Technische raad voor radio-isotopen.
  
 

Principes

 
De terugbetalingsprocedure is gebaseerd op een systeem dat vergelijkbaar is met dat van de vergoeding van de farmaceutische specialiteiten:
 • een nominatieve lijst met vergoedbare producten
 • een evaluatie van een aanvraagdossier door een adviserend orgaan (de Technische raad voor radio-isotopen)
 • een procedure met vastgestelde termijnen
 • de beslissing omtrent de vergoeding van het radiofarmaceutisch product is gebaseerd op 5 objectieve criteria waarbij de vergoedingsbasis toegekend wordt in functie van de waarde van het radiofarmaceutisch product.
Opmerking:
 
Een radiofarmaceutisch product is enkel vergoedbaar indien het nominatief vermeld wordt in de lijst van de radiofarmaceutische producten.
 

Definitie van een radiofarmaceutisch product

 
Radiofarmaceutische producten worden gedefinieerd in de ruime zin.
 
'Een radiofarmaceutisch product is ‘een product bestemd voor diagnostische en/of radiotherapeutische toepassingen in de geneeskunde dat ofwel zelf radioactief is ofwel radioactief gemaakt wordt door combinatie met een radionuclide’.
 

Toepassingsgebied

 
Het besluit is van toepassing op:
 1. radiofarmaceutica;
 2. radionuclidegeneratoren;
 3. kits;
 4. radionuclide-uitgangsstoffen;
 5. medische hulpmiddelen die radiofarmaceutische producten zijn.
 
Het besluit is niet van toepassing op
 1. radiofarmaceutische producten onder de vorm van ingekapselde bronnen en waarvan het aanwezige radioisotoop een halveringstijd van meer dan 4 maanden bezit;
 2. radioactieve medische hulpmiddelen voor in- vitro diagnostiek, zoals gedefinieerd in het koninklijk besluit van 14 november 2001 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek.

Onder welke voorwaarden betaalt de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) een radiofarmaceutisch product terug?

Een radiofarmaceutisch product is vergoedbaar als de volgende 4 voorwaarden voldaan zijn:

 1. De apotheker/de dienst nucleaire geneeskunde van het ziekenhuis ontvangt een voorschrift opgesteld door een arts.
 2. De dienst nucleaire geneeskunde van het ziekenhuis stelt het radiofarmaceutisch product ter beschikking.
 3. Het radiofarmaceutisch product staat op de lijst van de radiofarmaceutische producten waarvoor een terugbetaling voorzien is.
 4. De terugbetalingsvoorwaarden worden gerespecteerd.

Voor welke radiofarmaceutische producten is er een terugbetaling?

Wat betaalt de patiënt?

In sommige gevallen is de terugbetaling volledig en betaalt de patiënt niets.
In andere gevallen is de terugbetaling gedeeltelijk en betaalt de patiënt zijn persoonlijk aandeel (remgeld).

Referentielijsten en referentiebestanden

De maandelijks bijgewerkte referentielijsten (de ‘officieuze coördinatie’) en referentiebestanden zijn werkinstrumenten voor ziekenhuisapothekers, tariferingsdiensten en ziekenfondsen:

 

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 28 maart 2023