Verzorging in geconventioneerde gespecialiseerde centra en revalidatiecentra

Overzicht van tegemoetkomingen voor de verzorging in gespecialiseerde centra voor bepaalde ziekten en voor een aantal specifieke (revalidatie)begeleidingen.


De ziekteverzekering komt tussen in de kosten van verzorging in tal van gespecialeseerde centra en revalidatiecentra.

Verzorging in centra ingedeeld volgens ziekte

 
In een aantal gevallen kan u verzorging en een tegemoetkoming krijgen die verbonden is met bepaalde ziekten of aandoeningen. Die tegemoetkomingen vindt u dan onder het thema "ziekten".
 

Verzorging in centra voor specifieke (revalidatie)begeleiding

 
In andere gevallen kan u een tegemoetkoming krijgen in de kosten van specifieke (revalidatie)begeleidingen:
 

Verzorging en tegemoetkoming in kosten van toepassing op meerdere centra

U kan ook nog tegemoetkomingen krijgen in meerdere centra voor:

 

Laatst aangepast op 24 februari 2021