Tegemoetkoming in de prijs van de armkousen en handschoenen wegens lymfoedeem

Moet u armkousen,  handschoenen of beide dragen wegens lymfoedeem na een totale of gedeeltelijke mammectomie met okselklieruitruiming? Onder bepaalde voorwaarden komt uw ziekenfonds tegemoet in de prijs.


Wat zijn de voorwaarden voor tegemoetkoming?

Uw ziekenfonds komt pas tegemoet als de volgende 5 voorwaarden vervuld zijn:

 • U hebt een specifiek medisch probleem: u heeft een gedeeltelijke of totale mammectomie ondergaan en u heeft last van lymfoedeem waarvoor u een armkous en/of handschoen moet dragen.

 • Uw specialist heeft u armkousen en/of handschoenen voorgeschreven. Dit zowel voor een 1ste voorschrift als voor een hernieuwing. Opmerking : enkel de volgende artsen-specialisten mogen de armkousen en/of handschoenen voorschrijven:
  • Arts-specialist in de heelkunde ;
  • Arts-specialist in de inwendige geneeskunde ;
  • Arts-specialist in de geriatrie ;
  • Arts-specialist in de gynaecologie-verloskunde ;
  • Arts-specialist in de fysiche geneeskunde en revalidatie ;
  • Arts-specialist in de radiotherapie-oncologie ;
  • Arts-specialist in de kindergeneeskunde ;
  • Arts-specialist in de dermato-venereologie ;
  • Arts specialist in de medische oncologie.

 • U neemt contact op met een erkende bandagist en koopt het materiaal bij deze erkende bandagist.

 • De armkousen en/of handschoenen staan op onze lijst van vergoedbare producten.

 • Opmerking : er is tegemoetkoming voor pasklare en voor op maat gemaakte armkousen en/of handschoenen. Voor een individueel vervaardigde armkous en/of handschoen is een akkoord nodig van de adviserende arts van het ziekenfonds. Het aanvraagdossier bestaat uit het medisch voorschrift opgemaakt door de arts-specialist, het gemotiveerde verslag van de verstrekker en een vastgelegd maatschema.

Welke stappen zijn er vóór de tegemoetkoming?

Uw ziekenfonds komt pas tegemoet nadat de volgende 5 stappen afgerond zijn:

 1. U raadpleegt uw specialist.

 2. Uw specialist geeft u een medisch voorschrift voor armkousen en/of armkousen wegens lymfoedeem na totale of gedeeltelijke mammectomie.

 3. U neemt contact op met een erkende bandagist die u de volledige informatie geeft over de verschillende soorten van armkousen en/of handschoenen en die u zal bijstaan bij het maken van de juiste materiaalkeuze.

  Belangrijk: is dat de armkous en/of handschoen voorkomt op onze lijst van vergoedbare producten. Tenzij u een maatwerkproduct nodig heeft.

 4. De erkende bandagist levert uw armkousen en/of handschoenen persoonlijk af en maakt een getuigschrift van aflevering (=bijlage 13) op.

 5. U dient uw medisch voorschrift samen met het getuigschrift van aflevering in bij uw ziekenfonds, waarna u de tegemoetkoming zal ontvangen.

Hoe vaak is er recht op tegemoetkoming ?

 • Voor een armkous heeft u recht op 2 stuks per/jaar.
 • Voor een handschoen heeft u recht op 4 stuks/ per jaar.

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming ?

Er zijn 4 verstrekkingen :

 • 642434 : armkous wegens lymfoedeem ;
 • 642471 : individueel vervaardige armkous wegens lymfoedeem ;
 • 642456 : handschoen wegens lymfoedeem ;
 • 642493 : individueel vervaardigde handschoen wegens lymfoedeem.

Afhankelijk van de type verstrekking en/of u de verstrekking(en) aankoopt bij een geconventioneerde verstrekker of een niet-geconventioneerde verstrekker verschilt de tegemoetkoming. Uw ziekenfonds of uw verstrekker kunnen u hierover alle informatie geven.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 08 maart 2019