Terugbetaling van tandzorg voor uw kinderen onder de 18 jaar

Uw ziekenfonds betaalt de basistandzorg voor uw kinderen onder de 18 jaar volledig terug. Als uw tandarts zich houdt aan de tarieven die officieel afgesproken zijn met ziekenfondsen, dan is die basistandzorg dus helemaal gratis.
 

Welke tandzorg betaalt uw ziekenfonds volledig terug?

 
Uw ziekenfonds betaalt de volgende basistandzorg volledig terug voor uw kinderen:
  • semestrieel preventief mondonderzoek, inclusief profylactische reiniging
  • tanden vullen of herstellen
  • tandzenuwen behandelen
  • tanden trekken.

Welke tandzorg betaalt uw ziekenfonds gedeeltelijk terug?

Uw ziekenfonds betaalt beugels en andere zorg voor orthodontie maar gedeeltelijk terug voor uw kinderen.

Welke tandzorg betaalt uw ziekenfonds niet terug?

 
Uw ziekenfonds betaalt onder andere de volgende zorg niet terug voor uw kinderen:
  • kronen en brugwerk
  • op enkele uitzonderingen na: tandimplantaten.

Volledig terugbetaald is niet altijd volledig gratis!

 
Dat uw ziekenfonds de basistandzorg volledig terugbetaalt, betekent niet automatisch dat die zorg volledig gratis is. Als uw tandarts zich niet houdt aan de tarieven die officieel afgesproken zijn met de ziekenfondsen (niet-geconventioneerd tandarts), dan betaalt u hem mogelijk een supplement uit eigen zak.

Is uw tandarts geconventioneerd?

  • Raadpleeg de webtoepassing “Een zorgverlener zoeken” om na te gaan of uw tandarts geconventioneerd is.
  • Vraag het aan uw ziekenfonds.
  • Vraag het aan uw tandarts zelf.

Moet u uw tandarts betalen?

Meestal betaalt u eerst uw tandarts en stuurt u het ‘getuigschrift van verstrekte hulp’ naar uw ziekenfonds dat u terugbetaalt. Sommige tandartsen maken bij vergoedbare prestaties echter gebruik van de derdebetalersregeling. In dat geval regelt de tandarts de betalingen rechtstreeks met het ziekenfonds en hoeft u, indien er enkel vergoedbare prestaties werden uitgevoerd, zelf niets aan de tandarts te betalen. Vraag aan uw tandarts of hij van die regeling gebruik maakt!

 

Contacten

 

Laatst aangepast op 18 april 2023