Audit Rapport Keizersnede

Auteur

Audit Ziekenhuizen

Gepubliceerd

June 22, 2022

1 Audit Keizersnede

Een aanleiding voor deze audit is de zorg over een (wereldwijde) stijgende evolutie in de proportie keizersnede bij bevallingen. Hoewel de stijging in de tijd in België o.b.v. de OECD-cijfers beperkt lijkt en het nationaal lager is dan het EU-gemiddelde, is er in België een substantiële variabiliteit tussen de ziekenhuizen. Afhankelijk van het ziekenhuis gaat het volgens het Performantierapport van het KCE in 2016 om een percentage keizersnede tussen de 16% en 35%.

De audit is gebeurd met inspraak de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie en het Collège Royal des Gynécologues Obstétriciens de Langue Française de Belgique. Deze audit bestaat uit een literatuurstudie voor de vaststelling van relevante indicatoren, een analyse van de federale beschikbare gegevens, een online vragenlijst ingevuld door alle ziekenhuizen met een materniteit in 2021, een terreinaudit bij ziekenhuizen geselecteerd via een aselecte steekproef en een audit van de verpleegkundige gegevens.

De resultaten en aanbevelingen van deze audit zijn als volgt.

Op basis van deze analyses stellen wij vast dat er geen zorgwekkende evolutie van keizersnede is, maar wel iets om te blijven opvolgen. Het verkorten van decision to incision is en blijft belangrijk. Onze aanbeveling is om uniform triage systeem en urgentie protocollen te gebruiken in het operatiekwartier.

De huidige richtlijnen stellen dat antibioticaprofylaxe voor de incisie dient te gebeuren, bij voorkeur met cefazoline. Hier is ruimte voor verbetering omdat een deel van de ziekenhuizen dit nog op een later tijdstip van toedienen. Voor tromboseprofylaxe wordt aanbevolen om te werken met risicocategorieën en het beleid en proces daarop aan te passen. Voor de preventie van bloeding wordt oxytocine voor alle bevallingen aanbevolen.

Voor het verkrijgen van een informed consent is het belangrijk dat de patiënt alle relevante informatie ontvangt en begrijpt. De kwaliteit van de ontslagbrief is belangrijk voor de continuïteit van zorg. We stelden echter vast dat in een substantieel deel van de ontslagbrieven de ontslagmedicatie ontbrak. De ziekenhuizen en de sector hebben hierin een taak om een minimale set aan gegevens voor te stellen die deel uit maakt van een post partum ontslagbrief.

De correcte codering van de ICD1-10-BE codering is om budgettaire van belang, maar is ook belangrijk voor de opvolging van de kwaliteit van de geleverde zorg. Hier zien we dat er ruimte voor verbetering is. Een elektronische administratie is nog niet overal in voege, terwijl dit wel de regel zou moeten zijn. Hierbij benadrukken wij het belang van standaardisatie van data en toegankelijkheid voor zowel interne als externe zorgverleners en patiënten. Hierbij is er een rol weggelegd voor ziekenhuizen, sector en overheid om tot zulke standaarden te komen. Dit verhoogt namelijk de waarde van de gegevens die geregistreerd worden naar het verbeteren van de kwaliteit van zorg toe.

We deden de positieve vaststelling tijdens de terreinfase dat het uitvoeren van de audit reeds tot het starten van verbeteringsprocessen bleek te hebben geleid.