De performantie van ons Belgische gezondheidssysteem

In samenwerking met het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) en Sciensano hebben we de performantie van het Belgische gezondheidssysteem bestudeerd.
Met de evaluatie van de performantie van het gezondheidssysteem krijgen we een beeld van het hele systeem, met regelmatige updates. Het helpt de bevoegde instanties om hun prioriteiten vast te leggen bij de verdere uitstippeling van het gezondheidsbeleid. Het beeld komt voort uit de meting van indicatoren die betrekking hebben op 6 grote domeinen: gezondheidspromotie, preventieve zorg, curatieve zorg, geestelijke gezondheidszorg, langdurige zorg en zorg in de laatste levensfase. Voor elk domein zijn er 5 aspecten geëvalueerd: de kwaliteit, de toegankelijkheid, de efficiëntie (de effectiviteit ten opzichte van de gedane investering), de duurzaamheid en de billijkheid.

Rapport 2010

Het 1e rapport verscheen in 2010. Dat rapport legt het prototype van een systeem vast om de performantie van het Belgische gezondheidssysteem te meten op basis van een vijftigtal indicatoren.

Rapport 2012

Het ‘rapport 2012’ is gebaseerd op 75 performantie-indicatoren. In de bijlagen bij het rapport 2012 zijn de resultaten per indicator uitvoerig beschreven.

Rapport 2015

Het rapport 2015 ligt in de lijn van de vorige rapporten en is op een welbepaalde methode gebaseerd. In dat rapport zijn een nieuw hoofdstuk over ouderenzorg en 106  indicatoren opgenomen. In de bijlagen bij het rapport 2015 zijn de resultaten per indicator beschreven aan de hand van verschillende grafieken, tabellen en kaarten uitvoerig beschreven.

Contacten

 

Laatst aangepast op 06 juli 2021