Geneesmiddelen terugbetaling: Ministeriele beslissingen en CTG beoordelingsrapporten

status
Vergrendeld

Geneesmiddelen terugbetaling: Ministeriele beslissingen en CTG beoordelingsrapporten

De Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) evalueert de vergoedingsaanvraagdossiers voor farmaceutische specialiteiten. Dit is bijvoorbeeld het geval als een farmaceutische bedrijf wil dat een van zijn farmaceutische specialiteiten vergoed wordt door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, of dat de terugbetalingsvoorwaarden voor een farmaceutische specialiteit die al is terugbetaald, worden gewijzigd. Deze webtoepassing maakt het mogelijk om de ministeriële beslissingen en de syntheses van de definitieve beoordelingsrapporten die door de CTG goedgekeurd zijn, te downloaden


Welke documenten zijn beschikbaar via deze applicatie?

U kunt volgende documenten vinden:

Voor de beslissingen die vanaf januari 2019 zijn medegedeeld, publiceren we de documenten in de maand volgend op het ministerieel besluit.

De documenten zijn beschikbaar in de taal waarin het farmaceutisch bedrijf de aanvraag heeft ingediend.

Hoe kan u een document vinden ?

U hebt toegang tot documenten volgens verschillende zoekcriteria:

  • De naam van de specialiteit (dwz van het geneesmiddel)
  • De werkzame stof
  • De publicatiedatum van het ministerieel besluit
  • De ATC-code (het zoeken kan op verschillende niveaus van de ATC-code).

Meer informatie

Contacten

Laatst aangepast op 08 juni 2022